Skolkurator at Tingsryds kommun

Om arbetsplatsen

I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!

Arbetsuppgifter

Centrala Barn- och Elevhälsan söker vikarierande skolkurator till Dackeskolans högstadium.
En skola för alla är Bildningsförvaltningens tydligt uttalade vision och ledstjärna, vill du vara med och bidra?
I Tingsryds kommuns Barn- och Elevhälsa ingår specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, logoped, psykolog och skolläkare samt vårt Barnens Bästa-team med fokus på tidiga insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet är centralt i uppdraget. Som skolkurator inom grundskolan har du ett viktigt och stimulerande uppdrag där du i nära samverkan med övrig elevhälsopersonal, rektorer och pedagoger bidrar till att skapa goda förutsättningar för lärande genom att bland annat:
Bidra till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet både övergripande i förvaltningen likväl som på skolan/skolorna.
Medverka till att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på organisations- grupp- och individnivå.
Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang samt elever som visar tecken på psykisk ohälsa.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete är meriterande.
Det krävs att du har en mycket god förmåga att arbeta både självständigt såväl som i team, samt att du uppskattar att ha ett stort inflytande över hur du lägger upp ditt arbete inom uppdragets ramar.
Du besitter även förmågan att skapa samt upprätthålla goda relationer till både barn och vuxna.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2023-08-14
Tidsbegränsad till: 2024-12-22
Referensnummer: A1227429

Ersättning

Löneform: Månadslön

Övrigt

För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".

Remember to mention that you found this position on Careerland