Vikarierande universitetsadjunkt i design at Malmö University


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet:

Vi söker


1-3 vikarierande universitetsadjunkter i interaktionsdesign vid institutionen för konst, kultur och kommunikation om 50-100%.

Innehåll och arbetsuppgifter


Du kommer undervisa i 1-3 kurser inom ämnet design -med tyngdvikt på interaktionsdesign. Undervisningen är delvis casebaserad och innebär föreläsningar, workshops och projekthandledningar. Du kan komma att undervisa på svenska och engelska och både i onlineundervisning och på campus samt examinera presentationer och inlämningar både på svenska och engelska.

Behörighet


Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.
En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.
Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Avlagd examen på avancerad nivå inom interaktionsdesign eller annat för anställningen relevant ämne.
 • Erfarenhet av undervisning inom interaktionsdesign och dess metoder
 • God kunskap i engelska och svenska, för att kunna både undervisa och göra bedömningar av skriftliga inlämningar på grundnivå.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av undervisning rörande designprocesser tillämpliga inom interaktionsdesign.
 • Erfarenhet att undervisa online.
 • Kännedom om akademiskt skrivande
 • Erfarenhet av undervisning inom web-design och programmering.

Bedömningsgrunder


I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:
 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Övriga bedömningsgrunder:

 • Dokumentation av kursutveckling och kursledning

Fakultet, institution och forskningsmiljö


Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som rör olika typer av berättande, medie- och kommunikationsvetenskap, visuell kommunikation, interaktionsdesign, produktdesign och grafisk design mm.
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi är ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik, forskning och samverkan.
K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som rör olika typer av berättande, medie- och kommunikationsvetenskap, visuell kommunikation, interaktionsdesign, produktdesign och grafisk design mm.

Upplysningar

Enhetschef Helena Ondrus , 040-6657608.
Prefekt Per Linde, Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan


Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast [datum]. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.
I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:
 • Curriculum vitae
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. arbeten som åberopas, max 5 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.
 • Professionell skicklighet (om det är aktuellt)
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt)

Ansökan skall även innehålla:

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i .
Meriterna ska dokumenteras enligt .

Ansökningshandlingar

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt.

Övrigt


Anställning är ett vikariat om 6 mån under perioden 230801-240131.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Tillträde


2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare


SACO-S, Rebecka Johansson,
OFR, Martin Reissner,
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Careerland