Dygtig usability underviser og studievejleder søges til Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist 7. jun 23:59 CEST
Forventet start 1. sep

  • Institut for Elektro- og Computerteknologi - Biomedical Engineering - EdisonFinlandsgade 228200 Aarhus N

  • FuldtidsstillingID: 12152

Brænder du for at undervise og give studerende evner og lyst til at arbejde med udvikling af fremtidens sundhedsteknologi? Vil du være med til at skabe vores digitale fremtid, og har du lyst til at arbejde i et dynamisk miljø med de nyeste teknologier og spændende projekter? Er du god til at motivere og vejlede studerende? Er du passioneret omkring anvendelse af usability til at drive brugerfokuseret hardware- og softwareudvikling? Så er du måske den, vi søger ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet.

Forventet startdato

Den 1. september 2023 eller snarest derefter.

Jobbeskrivelse

Fremtidens sundhedsvæsen fordrer udvikling af talrige sundhedsteknologiske løsninger for at imødekomme de store udfordringer den demografiske udvikling medfører. Udviklingen af disse nye teknologier skal være funderet i en forståelse for brugernes ønsker og brugsmiljø og leve op til omfattende medico-regulatoriske krav.
Det er derfor vigtigt, at du er velfunderet indenfor UX, usability samt digital prototyping og har kendskab til og erfaring med udvikling af medicoteknisk udstyr. Undervisningen vil være funderet i projektarbejde, hvor udviklingsprocessen vil være i højsædet. Erfaring med vejledning af studerende vil derfor være en fordel, så du kan inspirere de studerende til at skabe robuste løsninger funderet i brugernes reelle ønsker og behov i projekterne.
Stillingen omfatter desuden faglig studievejledning, hvor du skal tale med studerende, der udviser behov for råd og sparring i forhold til deres studie, dannelse af individuelle studieplaner, rekruttering af nye studerende i forbindelse med U-days og andre promoverende tiltag.

Dine faglige kompetencer

Du har en uddannelsesmæssig faglighed der matcher stillingens opgavebeskrivelse, samt relevant erhvervserfaring.
Specifikt har du erfaring inden for nogle af følgende områder samt lyst til at lære nye:
  • Usability og UX-design
  • Udviklingsmetoder og test
  • Udvikling af medicoteknisk udstyr og -software
  • Prototyping og formative usability tests
  • Vejledning, såvel faglig studievejledning som procesmæssig gruppevejledning
Du skal have en oprigtig interesse i de studerende og en lyst til at lære fra dig. Vores studerende motiveres netop af undervisere med en stærk faglighed og erfaring med ingeniørfaglige problemstillinger.

Hvordan er en arbejdsdag?

Den er præget af stor fleksibilitet men også klare deadlines. Undervisningen sker på små og store hold, i projekter og i samarbejde med virksomheder. Udviklingen sker i forsknings- og innovationsprojekter. Du har stor indflydelse på hvilke opgaver du varetager og vi lægger vægt på, at der er åbenhed og gennemsigtighed i fordelingen af opgaver. Du får rigtigt gode kolleger som du kan sparre med – både om faglige og undervisningsmæssige ting.


Den første periode

Vi ved, at det kan være en stor mundfuld at starte med at undervise, så du vil gennemgå et forløb med andre nye adjunkter/lektorer, som indeholder specifik uddannelse inden for pædagogik og vejledning (hvis du ikke allerede har gennemgået dette) og få en kollega (vejleder) som du kan sparre med.

Om Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet

Institut for Elektro- og Computerteknologi er et af ​​fire ingeniørinstituttet på , Aarhus Universitet.
Vores fokus er på undervisning, forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for medicinsk teknologi, sundhedsteknologi, kommunikation og netværk, kontrol og automatisering, fotonik, signalbehandling, software- og IT-systemer, robotteknologi, elektrisk energiteknologi samt akustik og lydteknologi.
Flere af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomheders konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Vi har derfor et tæt samarbejde med den offentlige sektor og det private erhvervsliv for at sikre, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, har en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn.
For mere information om Institut for Elektro- og Computerteknologi, besøg eller vores .

Arbejdssted og ansættelsesområde

Du ansættes på Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet. Arbejdsstedet er AU Campus Aarhus, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.

Kontakt information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos sektionsleder Peter Johansen, e-mail: pj@ece.au.dk, telefon +45 4189 3234.

Deadline

Alle ansøgninger skal være modtaget senest den 7. juni 2023.

Formalia

Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i .
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.


Referencer

Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referenceper-sonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragt-ning.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge
Vi er opmærksomme på kønsbalancen ved Institut for Elektro- og Computerteknologi og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling. Ingen har fortrinsret og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland