Forskningsdataadministratör at Örebro universitet / Örebro University


Örebro universitets anställer en forskningsdataadministratör för att tekniskt stödja universitetet i sitt arbete kring hantering av forskningsdata. Anställningen är tillsvidare och placerad vid avdelningen för digitalisering och IT men med fokus på att stötta en eller flera fakulteter.

Bakgrund

Forskningsdata av alla typer har ökat i volym och komplexitet under de senaste åren. Vid Örebro universitet insamlas data från en mängd olika håll, det kan vara från forskning vid universitet, från vårt samarbete med Örebro universitetssjukhus samt från regionala, nationella och internationella forskningskonsortier. Örebro universitet bygger för närvarande upp en infrastruktur för säker, GDPR-kompatibel, samarbetsinriktad och effektiv hantering av forskningsdata (FAIR data). Som stöd för detta ska det finnas både forskningsdatarådgivare och forskningsdataadministratörer som övervakar och ger stöd till forskningsdatahanteringen vid universitetet.

Arbetsuppgifter

Som forskningsdataadministratör är din roll att vidareutveckla, etablera och underhålla den tekniska och praktiska sidan av forskningsdatahanteringen. Eftersom du förstår både den tekniska sidan och behoven inom forskning, att samla in, lagra, bearbeta, dela, rensa och göra data tillgängliga för analys, fungerar du som ett gränssnitt mellan avdelningen för digitalisering och IT och en eller flera av fakulteterna.
På universitetsnivå kommer du att vara en del av den centrala gruppen för att samordna och koordinera övergripande forskningsdatafrågor som ska sträcka sig över hela universitetet.

Kvalifikationer

 • Master/PhD inom data science, informationssystem eller en liknande utbildning
 • erfarenhet av öppen källkod för databashantering/utveckling
 • erfarenhet av arbete med forskningsdata
 • erfarenhet av att arbeta i olika forskningsprojekt
 • programmering på en Linux-bakgrund (bash, R, Python, C, Java, SQL och liknande)
 • god dokumentationsförmåga för att skriva manualer och användarguider
 • goda kommunikationsförmågor, både muntligt och skriftligt på engelska, svenska (svenska är meriterande)
 • tillvägagångssätt som är självständigt, serviceorienterat, strukturerat, proaktivt, samarbetsinriktat och fokuserat på problemlösning.

Ytterligare meriterande skulle vara erfarenhet av verktyg för containerisering med tillhörande verktyg, arbete med högpresterande datorservrar (HPC) och att implementera wiki-baserade kunskapshanteringssystem (CMDB). Erfarenhet och kompetens att arbeta i enlighet med "FAIR"-principer och GDPR är också meriterande.

Information

Anställningen är tillsvidare och heltid (100 %). Individuell lönesättning tillämpas. Tillsättning så snart som möjligt.
Ytterligare information om anställningen kan tillhandahållas av Daniel Skipper (avdelningen för digitalisering och IT, e-post: ) samt Dirk Repsilber (MH-fakulteten, e-post: ).
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla anställda är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang för samarbete och bidrar till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, förtroende och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev som förklarar hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av kompetenser/erfarenheter
 • Kopior av relevanta betyg/certifikat

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2023-06-15. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Remember to mention that you found this position on Careerland