Doktorand inom artificiell intelligens och robotik at Linköpings Universitet


Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en doktorand inom artificiell intelligens och robotik med placering vid avdelningen för AI och Integrerade Datorsystem (AIICS) på Institutionen för datavetenskap (IDA).

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.
Den planerade forskningen kommer att handla om AI och robotik med särskilt fokus på rörelseplanering i dynamiska miljöer. Forskningen leds av Professor Fredrik Heintz som kommer att vara huvudhandledare.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.
Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer här:
Du kommer arbeta på Avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS) vid Institutionen för Datavetenskap. Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter. Det vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är obemannade farkoster och mobila robotar.
Forskning och undervisning inom AIICS berör de flesta delområden inom artificiell intelligens, maskininlärning och autonoma system.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom datalogi, datorteknik, artificiell intelligens eller tillämpad matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i artificiell intelligens eller datavetenskap eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Som sökande måste du uppvisa mycket god skicklighet inom området datavetenskap, algoritmer, programmering samt matematisk mognad. Kännedom om AI, maskininlärning och robotik är en fördel, särskilt dokumenterad kunskap och erfarenhet inom ruttplanering, djupinlärning, hantering av osäkerhet, optimering, planering och autonoma system. Du måste också kunna dokumentera god färdighet i att använda engelska, såväl muntligt som skriftligt, för att möjliggöra publicering i ledande vetenskapliga fora inom AI och maskininlärning. Erfarenhet av forskning i grundutbildningen är även en fördel.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställstill en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda .

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se .

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 juni, 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Remember to mention that you found this position on Careerland