Tilkalde- & sommervikarer søges til Lundens aflastning i Årslev at Faaborg-Midtfyn Kommune


Lunden i Årslev søger tilkaldevikarer med tiltrædelse hurtigst muligt.
Arbejdstiderne er skiftende og vi søger både vikarer til dag/aftenvagter og nattevagter.
Lundens aflastning består af 2 afdelinger, et børnehus og et unge/voksenhus, borgerne som vi på Lunden kalder gæster er alle hjemmeboende børn, unge og voksne med nedsat funktionsniveau og der er pt. tilknyttet ca. 80 gæster til aflastningen.
Grundnormeringen i aflastning er 1 personale til 3 gæster.
Gæsterne har brug for tydelige voksne, som er lette at aflæse og struktur, relation samt nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Gæsterne har brug for udvidet støtte til at indgå i sociale relationer, næsten alle har behov for hjælp i f. m. den personlige pleje, en del af gæsterne er desuden afhængig af personlige hjælpemidler.
Som vikar i aflastningen vil du opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter dagligt, hvilket betyder, at du skal være omstillingsparat og fleksibel.
I aflastning har vi fokus på at den enkelte gæst udvikler sig positivt og får nye færdigheder både personlig og i samspillet med andre.
Vi lægger vægt på fællesskab samt sociale relationer og aktiviteterne, både inde og ude, er tilpasset og tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.
Husenes indretning indbyder til fællesskab og udenfor har vi bl.a. stor legeplads, bålhytte samt musikinstrumenter.
Vi søger vikarer, som personligt og fagligt har lyst til og vil bidrage til ovenstående.
BO & AKTIV/VIFTEN omfatter FMK`s kommunale botilbud, interne dagtilbud og et aflastningstilbud. Organisationen udgør 235 ansatte – socialpædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk og administrativt personale.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan ved henvendelse til Helle Haupt Johannsen på tlf. 72 53 6876 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Samtaler afholdes løbende.

Remember to mention that you found this position on Careerland