Lektor i radiografi at University of Southern Denmark


UNIFY), (KI), , (SDU) opslår i samarbejde med (OUH)en stilling som lektor på halv tid (18.5 timer/ugen).
Stillingen opslås for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse efter aftale.

Forsknings- og uddannelsesopgaver

Arbejdet indebærer forskning, faglig udvikling, forskeruddannelse, undervisning, herunder også eksamen, vejledning og bedømmelsesarbejde inden for radiografi.

Forventninger til kvalifikationer

Lektoren skal have hovedansættelse som radiograf ved Radiologisk afdeling, OUH. Den, der ansættes, skal have dokumenteret forsknings- og undervisningserfaring inden for radiografi og radiologi.
Der forudsættes endvidere gode samarbejdsevner med henblik på udbygning af forskningen inden for de nævnte områder, såvel tværfagligt som nationalt og internationalt. Internationale samarbejdspartnere er en fordel, men ikke et krav.
Ansøger skal kunne dokumentere
  • Ph.d.-grad eller tilsvarende postgraduate forskningskvalifikationer
  • Relevant forskningserfaring dokumenteret af udgivelser i internationale peer-reviewede journaler
  • Relevant klinisk erfaring
  • En succesfuld historik i opnåelse af forskningsmidler

Potentielle ansøgere skal være kvalificeret på lektorniveau jf. gældende notat om .

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Professor Ole Graumann, UNIFY OUH 22910914 eller institutleder ved KI Kirsten Ohm Kyvik (e-mail / tlf. 65503933)

Ansættelsesvilkår

Ansættelse finder sted i henhold til .
Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter.
Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.
Ansøgninger – inklusiv de krævede dokumenter - skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Kun digitale ansøgninger accepteres og bedømmes. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 MB.
Ansøgningen skal indeholde (som pdf- eller docx-filer):
  • Motiveret ansøgning
  • Curriculum vitae
  • Kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
  • En komplet og nummereret publikationsliste
  • 6 videnskabelige, peer-reviewede publikationer, som ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf- eller docx-fil for hver enkelt publikation.
  • Forskningsplan, herunder en redegørelse for egen forskning og gerne en vision for fremtidig forskning i forskningsenheden ved sygehuset

Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive bedømt.
Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Remember to mention that you found this position on Careerland