Vi søger en docent til det merkantile fagområde at Zealand - Sjællands Erhvervsakademi


Zealand – Sjællands Erhvervsakademi – går til ”next-level” som viden- og uddannelsesinstitution. Vi vil styrke vores faglige kapacitetsopbygning yderligere og blive endnu skarpere i vores samarbejde med andre videninstitutioner og med virksomheder og organisationer. Kan du være med til at stå i spidsen for vores faglige videnudvikling til gavn for virksomheder og studerende? Så er du måske vores nye docent.
Zealand har gennem en tiårig periode opbygget og udviklet en solid indsats for at arbejde med forskning og udvikling inden for sine tre faglige programområder: det merkantile, det IT- og ledelsesfaglige og det tekniske område. Vi arbejder proaktivt med vores videngrundlag og helst i direkte og konkret samarbejde med de virksomheder og brancher, som vi uddanner til. FoU-arbejdet på Zealand skal sikre det bedste og mest relevante videngrundlag i vores uddannelser, og det skal sikre, at vi taler i øjenhøjde med Region Sjællands virksomheder om deres udfordringer og udviklingsmuligheder.
Vi har besluttet, at knytte en docent til vores store merkantile programområde for yderligere at styrke arbejdet med videngrundlaget. Til stillingen søger vi en person med relevant faglighed og formelle kvalifikationer på ph.d.-niveau eller lignende. Hvis det er dig, så har du også forståelse for og erfaring med at bringe akademisk faglighed i spil i forhold til virksomhedsnær praksis, og du har erfaring med at omsætte den akademiske faglighed til undervisning, så de studerende oplever den som relevant og anvendelig. Alt dette kan du bruge motiverende ind i fagmiljøer, så du er med til at sætte retning og lede faglig udvikling.
Som docent vil du blive ansat i Zealands enhed for understøttelse af forskning og udvikling, som refererer til Zealands uddannelsesdirektør. Enheden er en tværgående enhed, som har eksisteret siden 2012, og som har opbygget en rammestyringsmodel og et supportsystem til akademiets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Du vil blive en del af enheden og få rig mulighed for – ja, forventes – at bidrage til at videreudvikle og præge enhedens videre arbejde.

Hvad er ansvaret, og hvad er opgaven?

Du vil komme til at arbejde med strategisk understøttelse af særligt det merkantile programområdes arbejde med videngrundlaget, hvor du vil skulle
  • støtte til programledelserne i deres arbejde med at gennemføre baggrundsanalyser og formulere strategiske handlingsplaner for arbejdet med videngrundlaget.
  • planlægge, styre og fagligt lede forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med programområdets fagmiljøer, til gavn for dets studerende og i samarbejde med relevante erhverv og virksomheder.
  • medvirke til at etablere, løbende udvikle og drive et kvalitetssystem ift. konkrete forskningsprojekter i Zealand.
  • medvirke til projektformulering og fundraising-opgaver.
  • varetage samarbejdsflader og repræsentere Zealand fagligt i forhold til videngrundlagssamarbejder, eksempelvis med andre viden- og uddannelsesinstitutioner eller med virksomheder.

Du vil i mindre omfang skulle varetage opgaver ifm. undervisning og udvikling af undervisning og uddannelse.
  • Du vil have opgaver i forbindelse med Zealands uddannelser og undervisning på såvel fuldtid som deltidsprogrammer, samt udvikling af undervisning og uddannelse.
  • Der lægges vægt på din evne til at gå foran med eksemplarisk omsætning af ny viden ind i uddannelserne.

Endelig vil du have mulighed for at bidrage med egne forskningsaktiviteter i mindre omfang inden for Zealands videnstrategiske rammer.

Hvilken profil har du?

Du har din faglighed inden for de merkantilt samfundsvidenskabelige områder.
Du har en ph.d.-grad eller lignende fra et relevant fagområde og dokumenteret erfaring med anvendt, gerne praksisnær, forskning. Dine akademiske kvalifikationer suppleres af dokumenteret erfaring med at arbejde udviklende og praksisnært.
Desuden har du dokumenteret erfaring med selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter. Du har erfaring med at kombinere forskning og udvikling med det anvendelsesorienterede og praksisnære.
Du har dokumenteret selvstændig erfaring med at søge og hjemtage fondsmidler.
Du har udviklet sans for formidling af forskning med henblik på at opnå størst mulig impact i såvel praksis som akademia.
Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring med at udvikle og gennemføre undervisning af studerende på videregående niveau, gerne fra en erhvervsakademisammenhæng.
Personligt er du ”holdspiller”, og du har lyst til at gå forrest som eksempel. Du påtager dig gerne faglig autoritet, og gennem kritisk-konstruktiv dialog bidrager du til dine kollegers faglige kapacitetsopbygning både som individuelle fagpersoner og som fagmiljøer.

Om ansøgning og ansættelse


Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling.
Dit formelle ansættelsessted er i Zealands enhed for understøttelse af forskning og udvikling, som er en del af Zealands rektorat og placeret i vores afdeling i Køge. Du skal påregne aktiviteter på alle vores afdelinger i Region Sjælland.
Din ansøgning og dine kvalifikationer vil blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg og et eksternt bedømmelsesudvalg. Begge instanser vurderer og bedømmer udelukkende ud fra fremsendt materiale.
Ansøgning, CV, uddannelsesbeviser, publikationsliste, dokumentation for undervisningserfaring sendes elektronisk via siden her – klik på knappen ’Søg jobbet’ nederst på siden eller på
Ansøgningsfrist: fredag d. 14. april 2023.
Vi forventer, at ansættelsesprocessen vil være afsluttet inden sommerferien 2023, det vil i praksis sige inden juli, og at ansættelse kan finde sted med virkning fra d. 1. august eller d. 1. september 2023.
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset baggrund til at søge vores ledige stillinger.
Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen her: og du er velkommen til at kontakte Zealands konstituerede uddannelsesdirektør, Jens Lautrup Nørgaard på telefon 50 76 26 06, eller Zealands rektor, Rasmus Frimodt på telefon 50 76 26 01, for yderligere information.
Vi henviser i øvrigt til følgende bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr. 1458 af 24/06/2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole” ()
Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner ()
Bliv en del af Zealand
På Zealand uddanner vi til job i erhvervslivet, med fokus på at forene teori og praksis i tæt samarbejde med regionens virksomheder.
Hos os er det passionen for samarbejde og faglighed, der driver værket. Vi uddanner og former ambitiøse og professionelle praktikere, som bidrager til vækst i erhvervslivet.
Zealand er i 6 byer i Region Sjælland. Læs mere på

Remember to mention that you found this position on Careerland