Ekstern lektor i Immaterialret at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist15. maj 23:59 CEST
Forventet start 1. sep

  • Juridisk InstitutBartholins Allé 168000 Aarhus C

  • Tidsbegrænset deltidsstilling 1. sep 2023 - 31. aug 2026ID: 11515

Ved Aarhus BSS, Juridisk Institut er et eksternt lektorat ledigt pr. 1. september 2023. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.

Stillingens indhold

Stillingen består primært af undervisning i faget Immaterialret på den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse. Arbejdsopgaverne vil desuden bestå i eksamination ved den mundtlige eksamen i samme fag.

Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Tine Sommer, tlf. 28970467, e-mail: ts@law.au.dk
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Cecilie Maria Hermansen, e-mail:

Hvem er vi?

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB- og AMBA-akkrediteringer.
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
Du kan læse mere om Juridisk Institut på .

Arbejdssted

Fuglesangs Allé 4, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:
  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.
Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.
En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i

Formalia

Ansættelse sker i henhold til .
Ved spørgsmål vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til .
Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland