Et eller flere lektorater ved Center for Rusmiddelforskning at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist 1. maj 23:59 CEST
Forventet start 1. sep

  • Psykologisk InstitutBartholins Allé 118000 Aarhus C

  • FuldtidsstillingID: 11389

Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har et eller flere lektorater i samfundsfaglig rusmiddelforskning ledig til besættelse fra den 1. september 2023 eller snarest derefter.
Center for Rusmiddelforskning er et samfundsvidenskabeligt, tværvidenskabeligt center og kandidaterne skal have en ph.d.-grad i fx psykologi, antropologi, sociologi, statskundskab, folkesundhed el.lign.
Det forventes, at man i stillingen som lektor vil udføre forskning af høj kvalitet, som kan være med til at styrke centerets forskningsmiljø og udvikle rusmiddelforskningen i Danmark. Som lektor skal du bidrage til at styrke centerets internationale (herunder nordiske) forskningsprofil og forskningssamarbejde på området. Det forventes, at du bidrager til at ansøge om eksterne forskningsmidler samt underviser på bachelor- og kandidatniveau samt vejleder ph.d.-studerende. Der er desuden en forventning om, at du bidrager aktivt til at formidle rusmiddelforskning i en dansk kontekst både til praktikere, politikere og den brede offentlighed. Endelig er det et krav, at du i stillingen har din daglige gang på centeret og bidrager engageret til centerets tværvidenskabelige forskningsmiljø. Der vil desuden være administrative opgaver knyttet til stillingen.

Kvalifikationskrav

Ansøgere med samfundsvidenskabelig forskningserfaring inden for rusmiddelfeltet og relaterede områder vil blive foretrukket.
Ansættelse som lektor forudsætter endvidere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde.
Det er en forudsætning for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at du forud for ansættelsen har gennemført fakultetets samt fakultetets kursus i ved Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet. Har du ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.

Hvem er vi

På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Center for Rusmiddelforskning er tværvidenskabeligt, og de ansatte har baggrund i bl.a. antropologi, psykologi, sociologi, jura og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug og samarbejde med nationale aktører på området samt internationale forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om Center for Rusmiddelforskning på
Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AACSB og AMBA-akkrediteringer.

Yderligere information

Yderligere oplysning om stillingen rettes til centerleder Torsten Kolind, tlf. +45 51 24 05 70, e-mail:
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: +45 87 16 53 62, e-mail:
Arbejdsstedet er Center for Rusmiddelforskning, Bartholins Alle 10, 8000 Aarhus C eller vores afdeling på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, bygning A, 2. sal.

Ansættelsesgrundlag

Ansættelse sker i henhold til samt .
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i .

Ansøgningsprocedure

Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til fem publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS .

Bedømmelsesprocessen

Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se .
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland