Klinisk lektor til Øre-Næse-Hals afdelingen at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist27. mar 23:59 CEST
Forventet start 1. maj

 • Institut for Klinisk Medicin - Øre-, Næse- og HalskirurgiPalle Juul-Jensens Boulevard 1718200 Aarhus N

 • Tidsbegrænset deltidsstilling 1. maj 2023 - 30. apr 20281 timer pr. ugeID: 11514

Institut for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en klinisk lektor til Øre-Næse-Hals afdelingen, Aarhus Universitetshospital pr. 1. maj 2023 eller snarest muligt derefter. Stillingen er et 5-årigt B-lektorat.

Institut for Klinisk Medicin

Som klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. Vi råder over ca. 30.000 kvm moderne forskningsfaciliteter til eksperimentel kirurgi og medicin, dyrefaciliteter samt avancerede scannere. Instituttet har det overordnede ansvar for kandidatuddannelserne i medicin og i molekylær medicin. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Som klinisk eller ekstern lektor vil du komme til at arbejde på Aarhus Universitetshospital eller et andet hospital i Region Midtjylland. Du kan læse mere om instituttet og om fakultetet .

Dine arbejdsopgaver

Klinisk lektor

Som klinisk lektor bidrager du til udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Du skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. I din undervisning sikrer du en høj faglig og didaktisk standard.
Dine opgaver vil primært bestå af:
 • Undervisning, kurser og gennemførelse af eksaminer
 • At bidrage til udvikling af nye undervisningsaktiviteter
 • Vejledning ved forskeruddannelse og deltage i bedømmelsesarbejde ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader
 • Vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg

Som klinisk lektor forpligter du dig til at varetage et aftalt antal årlige konfrontationstimer og øvrige arbejdsopgaver Det aftalte antal timer udgør i denne sammenhæng som udgangspunkt 30 konfrontationstimer årligt og andre arbejdsopgaver svarende til 50 timer årligt. Et andet timeomfang kan blive aftalt som del af ansættelsen, dog ikke i mindre omfang end det angivne.
Du refererer som klinisk lektor til viceinstitutleder Niels Uldbjerg.

Dine kompetencer

Du har en ansættelse som speciallæge på øre-næse-hals afdelingen, AUH.
Du udfører selvstændig forskning.Du har lyst til at varetage undervisning af lægestuderende i kliniske fag og evner at opbygge relationer til både studerende, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende.

Dine kvalifikationer:

Vi forventer du taler og skriver flydende engelsk.
For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde .

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder Niels Uldbjerg, telefon +45 2067 9420.


Ansættelsesgrundlag

 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i .
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets .
 • Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Det er en forudsætning, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.
 • Ansøgere, der ikke har et relevant pædagogisk kursus, skal om muligt gennemføre et inden ansættelsen træder i kraft, alternativt inden for det første år af en evt. ansættelse.


Aflønning

Ansættelse og aflønning sker i henhold til . En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.


Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til
 • 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes (valgfrit)
 • Forskningsplan, som fremgår af 'Skabelon til ansøger – klinisk lektor', kan også medsendes separat (valgfrit)
 • Medforfattererklæring kan medsendes (valgfrit)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet (valgfrit)

Vi henviser til fakultetets .
Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Referencer

Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland