Belangenbehartigers in de regio at Watersportverbond


Het Watersportverbond is als gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport.
Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. In totaal zetten 100 regioteamleden verdeeld over 16 regio's zich met passie in om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.
In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten, zijn wij ter versterking van verschillende regioteams op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.
'Het “werk” binnen belangenbehartiging is relevant, interessant en hartstikke leuk', aldus Jan van Esseveld, regiovertegenwoordiger Overijssel en Noordoostpolder, en voorzitter werkgroep vrijwilligersbeleid. 'Toegankelijk, schoon en veilig vaarwater is van betekenis. We zoeken teamspelers met hart voor watersport en kennis van vaargebieden die weten hoe je moet netwerken.'
Interesse? Kijk hieronder naar de vacatures per regio meld je aan!

Remember to mention that you found this position on Careerland