Aarhus Universitet

Multiple industries

10,216 followers

Nat-Tech Kommunikation søger en erfaren kommunikationsrådgiver til Technical Sciences at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist22. aug 23:59 CEST
Forventet start 1. okt

  • Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech KommunikationNy Munkegade 1208000 Aarhus C

  • FuldtidsstillingID: 9766

En af vores dygtige kommunikationsrådgivere har fået en ph.d. Derfor søger vi en ny kommunikationsrådgiver til teamet, der understøtter Faculty of Technical Sciences.
Er du vant til at tænke i kommunikationsplaner og interessentanalyser, og tænder du på at understøtte strategisk retning gennem konkrete kommunikationstiltag og -indsatser? Og er du samtidig interesseret i STEM-området og i at formidle den impact, området kan have i forhold til at accelerere den grønne omstilling.
Så er det måske dig, vi leder efter til en stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt på ledelse, institutter og centre i den fælles indsats for at indfri Techs strategiske ambition.

Vores ønsker til dig

  • Du har en relevant uddannelse inden for kommunikation eller journalistik.
  • Du kommer fra et lignende job, har erfaring med at arbejde strategisk med kommunikation – både internt og eksternt – og kan tage føringen på projekter og udføre opgaverne effektivt og sikkert.
  • Du har styr på din værkstøjskasse og formår at omsætte planer og ideer til konkret kommunikation. Du er struktureret og systematisk i din opgaveløsning, men kan også tænke kreativt og udfordre ’plejer’.
  • Du er vant til at navigere mellem forskellige kommunikationsplatforme og -discipliner afhængig af opgaven, og du har styr på målgrupper og interessenter, når du kommunikerer.
  • Du er en holdspiller, der værdsætter samarbejde og sparring – også på tværs af organisationen. Du trives med at arbejde teambaseret, tager ansvar for den fælles opgaveløsning og har samtidig øje for, at opgaverne kommer i mål.
  • Du trives i en kompleks organisation og kan danne bro mellem forskellige behov og interesser, samtidig med at du evner at opbygge værdifulde relationer.
  • Du er opsøgende og proaktiv i din arbejdsstil, kan arbejde selvstændigt og har et godt blik for, hvad du kan bidrage med i forhold til organisationen og ledelsen.
  • Du har en ørn til at arbejde strategisk med LinkedIn og Twitter og tænder på at udvikle vores platforme bl.a. gennem employee advocacy
Det er derudover en fordel, hvis du kan lave video og har erfaring med webkommunikation.

Om jobbet

Du vil blive en del af Nat-Tech Kommunikation, som er en afdeling med 14 dygtige medarbejdere, der understøtter fakulteterne Natural og Technical Sciences. Du bliver tilknyttet det team, der har primær fokus på Faculty of Technical Sciences.
Dine opgaver vil omfatte kommunikativ understøttelse af fakultetets strategiske retning gennem bl.a. SoMe og forskningsformidling og vil omfatte både ekstern og intern kommunikation. Desuden tager teamet sig af en række kommunikationsopgaver som fx pressearbejde, formidling af større bevillinger, internt nyhedsbrev og støtte til agendasetting. Teamet har desuden ansvaret for fakultets overordnede webkanaler og SoMe-kanaler (LinkedIn og på sigt Twitter). Opgaverne vil også inkludere kommunikativ understøttelse af forskellige interne processer.
Vi arbejder projektorienteret og i tæt samarbejde med kommunikationskolleger på institutter og centre.
Vi forventer ikke, at du er ekspert i alt, men at du og resten af teamet sammen kan løfte opgaven inden for de beskrevne områder.
Faculty of Technical Sciences er et nyt fakultet (etableret i 2020) og har lanceret en strategi for de kommende år. Det bliver dermed en af dine kerneopgaver kommunikativt at understøtte implementeringen af strategien.

Om Faculty of Technical Sciences

Faculty of Technical Sciences uddanner til den grønne og digitale omstilling og forsker i løsninger, der kan gøre den grønne omstilling til virkelighed.
Fakultetet består af en række institutter og nationale centre spredt over hele Danmark. Fakultetets forskningsområder har et tæt samarbejde med det omgivende samfund, offentligt som privat, og forskningen omsættes til konkrete løsninger til gavn for samfundet.
Find mere information på .

Om Nat-Tech Kommunikation

Nat-Tech Kommunikation understøtter fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences med strategisk kommunikation og web både internt og eksternt.
Afdelingen arbejder med at understøtte den interne kommunikation, især på ledelsesniveau, og med at synliggøre STEM-området og dets muligheder for omverdenen.
Vi er en mindre, specialiseret enhed på 14 medarbejdere, der er en god blandingaf både akademikere og journalister. Vi lægger vægt på sparring og samarbejde og har en uformel omgangstone med højt til loftet og plads til humor. Vi vægter det gode kollegaskab højt og tilbyder en hverdag, hvor der er plads til det hele menneske. Vi har en omskiftelig hverdag, så du skal have lyst til at sætte dig ind i nye områder og fagligheder løbende. Vi er nysgerrige på nye måder at kommunikere på og vil gerne eksperimentere med formater og arbejdsmåder.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kommunikationschef Anne-Mette Siem, mobil 2037 4245, e-mail: .

Din ansøgning

Send ansøgning vedlagt CV og evt. relevant dokumentation elektronisk via jobportalen. Vi ønsker at afspejle det omkringliggende samfund og opfordrer derfor alle uanset baggrund til at søge stillingen.
Der er ansøgningsfrist 22. august. 2022.
Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 34. Stillingen er med ansættelse 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Formalia

Ansættelse og aflønning sker i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC/Journalistforbundet med indplacering som konsulent/specialkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af anciennitet, kvalifikationer og kompetencer.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland