Aarhus Universitet

Multiple industries

10,147 followers

Chefkonsulent for kommunikation og vidensudveksling ved DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist19. aug 23:59 CEST
Forventet start 1. okt

 • DCA - Nationalt Center for Fødevarer og JordbrugBlichers Allé 208830 Tjele

 • FuldtidsstillingID: 9731

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den fælles faglige indgang til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet. I samarbejde med institutter og fagmiljøer samt TECH’s fakultets sekretariat koordinerer og løser DCA’s centerenhed opgaver i relation til myndighedsbetjening, internationalt forskningssamarbejde samt kommunikation og vidensudveksling med jordbrugs- og fødevaresektoren.
Kommunikationsindsatsen omfatter formidling af resultater fra forskningen og den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, som DCA yder til især Fødevareministeriet. Formidlingen sker bl.a. via artikler og videoer i DCAs nyhedsbreve og web-platform, samt via sociale medier, konferencer, seminarer og via udarbejdelse af publikationer.
Som led i formidlingen vil der ofte være samarbejde med DCAs interessenter, som bl.a. omfatter styrelser og andre myndigheder, virksomheder, landbrugs- og brancheorganisationer, NGOer og medier.
DCA deltager i betydeligt omfang i det europæiske forskningssamarbejde og leder kommunikationsindsatsen i en række større europæiske samarbejdsprojekter.
DCA søger nu en chefkonsulent med ansvar for kommunikation og vidensudveksling.

Forventet startdato og varighed

Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 1. oktober 2022.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

Arbejdsopgaver

Ansvarsområderne omfatter bl.a.
 • Ledelse af DCA’s gruppe af kommunikationsmedarbejdere
 • Ledelse, tilrettelæggelse og kvalitetssikring af DCA’s løbende kommunikationsindsats, herunder formidling af rådgivning og forskning via artikler i nyhedsbreve, video, hjemmesider, podcasts og sociale medier
 • Koordinering og facilitering af redaktionelt samarbejde med TECH fakultet, institutter og centre m.fl.
 • Udvikling af strategier, medier og platforme for DCA’s kommunikation på nationalt og europæisk plan
 • Planlægning og afholdelse af større møder og arrangementer, såsom webinarer, kongresser, besøgs- og demonstrationsarrangementer, herunder i regi af EU-samarbejde.
 • Kommunikationssamarbejde med styrelser, centre, virksomheder og organisationer m.fl.
 • Håndtering af henvendelser fra virksomheder, organisationer og medier m.fl. i forbindelse med DCA’s rådgivning og andre aktiviteter.
 • Undervisning og rådgivning af forskningsmiljøer i forbindelse med myndighedsbetjening, kommunikation, formidling og samarbejde med presse og eksterne interessenter
 • Selvstændig udførelse af kommunikationsaktiviteter i europæiske samarbejds- og forskningsprojekter samt bidrag til udarbejdelse af nye projektansøgninger m.m.
 • Samarbejde med andre kommunikationsenheder ved Aarhus Universitet og herunder deltagelse i PR- og rekrutteringsopgaver
 • Udarbejdelse af artikler og andre kommunikationsprodukter i forbindelse med myndighedsbetjening, forskningsformidling og interessentinddragelse.

Kvalifikationer


 • Relevant akademisk uddannelse
 • Godt kendskab til jordbrugs- og fødevareområdet herunder set i en samfundsmæssig forståelse
 • Erfaring med forskningsformidling og journalistik herunder webformidling, sociale medier, produktion af video, podcasts m.m.
 • Erfaring fra internationalt samarbejde/projekter – engelsk som arbejdssprog
 • Erfaring med udarbejdelse af kommunikationsstrategier og kommunikationsplatforme
 • Ledelsesmæssig erfaring

Personlige egenskaber

 • Engageret, ansvarsbevidst, initiativrig og fleksibel
 • Evne til at lede en gruppe kommunikationsmedarbejdere
 • Evne og lyst til projektledelse herunder i europæiske samarbejder, som kræver kulturel indlevelse
 • Imødekommende og gode evner for samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • Godt overblik, mod på nye udfordringer og ikke mindst evne til at arbejde selvstændigt

Om DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCA omfatter institutter og fagmiljøer ved Aarhus Universitet, som beskæftiger sig med jordbrug og fødevarer. Du vil blive tilknyttet centerenheden, som bl.a. koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening.
Herudover bidrager centerenheden til vidensudveksling, strategisk erhvervssamarbejde samt nationalt og internationalt forskningssamarbejde. Enheden består af 17 medarbejdere, hvoraf fem medarbejdere beskæftiger sig med kommunikation og vidensudveksling.

Arbejdssted og ansættelsesområde

Arbejdsstedet er DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Foulum, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Kontakt information

For yderligere information om stillingen, kontakt direktør og centerleder Niels Halberg på mail Niels.Halberg@dca.au.dk eller på tlf. 29 63 00 93.

Deadline

Alle ansøgninger skal være modtaget senest 19. august 2022.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Afhængig af din erfaring, kompetencer og uddannelsesniveau vil ansættelsen være som AC medarbejder eller specialkonsulent.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland