Kræftens Bekæmpelse søger ny leder til kræftrådgivningen i Næstved at Kræftens Bekæmpelse


Kræftens Bekæmpelse søger ny leder til kræftrådgivningen i Næstved
Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis hjælp og støtte til alle, der er berørt af kræft.
Kræftrådgivningen i Næstved er en af i alt 12 kræftrådgivninger i Danmark, som tilbyder rådgivning - både med og uden tidsbestilling - alle hverdage.
Kræftpatienter og pårørende kan gøre brug af en lang række tilbud i rådgivningen, herunder individuelle samtaler, familiesamtaler, samtalegrupper, aktiviteter og samvær. Kræftrådgivningen samarbejder desuden med flere kommuner om lokalt at tilbyde rådgivningssamtaler, individuelt eller i gruppe. Herudover er Næstved sygehus en vigtig samarbejdspart, som blandt andet afholder patientskole i rådgivningens lokaler.
Mange aktiviteter udvikles i dialog med brugerne og opgaverne løses i samspil med de frivillige, som er tilknyttet rådgivningen. Desuden er der et tæt samarbejde med patientforeninger og Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger, områdekontor og hovedkontor.
Om stillingen
Som rådgivningsleder har du ansvaret for rådgivningens samlede aktiviteter, den daglige personaleledelse af 6 medarbejdere og en stor gruppe frivillige, økonomi, drift og udvikling af kræftrådgivningen. Du har ansvar for kontakten til eksterne samarbejdspartnere og forventes desuden at involvere dig såvel i det konkrete rådgivningsarbejde som i tværgående opgaver i Kræftens Bekæmpelse.
Rådgivningstilbuddene vil i de kommende år skulle udvikles inden for Kræftens Bekæmpelses nye politik for Patient- & Pårørendestøtte og nogle nyligt besluttede principper for fremtidens rådgivningstilbud. Ambitionen er en øget tilgængelighed til rådgivningstilbuddene, udvikling af mere ensartede tilbud i kræftrådgivningerne på tværs af landet, herunder til brugere med særlige behov, og at frivilliges og medarbejderes kompetencer anvendes bedst muligt.
Om dig
 • Du har en relevant social eller sundhedsfaglig uddannelse og gerne med terapeutisk efteruddannelse
 • Du har relevant lederuddannelse
 • Du har erfaring med personaleledelse og udviser tydeligt lederskab med en støttende og anerkendende tilgang
 • Du har erfaring med psykosocial rådgivning og forståelse for, hvad der kræves for at agere i et felt, hvor mennesker er ramt af alvorlig sygdom
 • Du kan og har lyst til at indgå i arbejdsfællesskabet i tæt interaktion med både medarbejdere, frivillige og husets brugere
 • Du har blik for – og erfaring med – tværfagligt samarbejde og tværfaglige teams
 • Du kan trives med en omskiftelig hverdag i et hus med mange aktiviteter, opgaver og relationer
 • Du kan gå forrest i dialogen med samarbejdspartnere i og uden for Kræftens Bekæmpelse
 • Du har fokus på høj brugertilfredshed og høj faglig kvalitet
 • Du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Du har måske erfaring med kræftområdet og frivilligområdet
 • Du er indstillet på, at der lejlighedsvis kan forekomme aktiviteter aften og weekend, og at stillingen rummer planlæggelig rejseaktivite

Vi tilbyder
Vi tilbyder et meningsfyldt og udfordrende lederjob i landets største sygdomsbekæmpende forening. Du indgår i et netværk med de øvrige rådgivningsledere i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats og du refererer til rådgivningschefen for rådgivningerne.
Arbejdstiden er røgfri.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rådgivningsleder Charlotte V. Jørgensen på tlf. 51 85 46 73 i uge 26, 27 og 28 og rådgivningschef, Helle Goyle på tlf. 91 17 29 11 i de efterfølgende uger. Læs mere
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 14. august 2022
1. samtalerunde foregår den 18. august 2022 og 2. samtalerunde den 25. august. Mellem 1. og 2. samtale anvendes test.
Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.
Vi modtager KUN ansøgninger via vores elektroniske rekrutteringssystem på .
En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.

Remember to mention that you found this position on Careerland