Doktorand i kraniofacial plastikkirurgi at Uppsala Universitet

Doktorand i kraniofacial plastikkirurgi

Publicerad: 2022-06-16
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård, radiologi och omvårdnad. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.
IKV ledigförklarar en doktorandplats med nära anknytning till forskargruppen i kraniofacial plastikkirurgi.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Inom projektet studeras det medfödda missbildningstillståndet ensidig koronariasynostos (UCS). Det övergripande syftet är att identifiera faktorer som inverkar på utfallet efter kirurgisk behandling av UCS. Potentiella kunskapsvinsterna syftar dels till att utveckla de kirurgiska behandlingsmetoderna, dels att bättre individanpassa behandlingen som idag är strikt standardiserad till metod och operationsålder. Metoder och arbetsflöden för avancerad bildanalys används för att mäta det kraniofaciala skelettets form, asymmetrigrad och de kraniofaciala kaviteternas volymer utifrån datortomografiundersökningar. Projektet bygger på utveckling och anpassning av metoder för bildanalys i samarbete med Centrum för bildanalys, Institutionen för informationsteknologi. Potentiella prediktorer för behandlingsutfall söks även på genetisk nivå med hjälp av bland annat helgenomsekvensering, i samarbete med Klinisk genetik, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik.
Kvalifikationskrav
Masterexamen (eller examen som bedöms som likvärdig) inom medicin. God förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska i skrift och tal är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare dokumenterade erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom programmering och användning av system och modeller för bildanalys av det kraniofaciala skelettet.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings-bestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå inom medicin och farmaci.
Ansökningsförfarande:
Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av forskning och/eller arbete inom närliggande område samt personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort:Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, e-post: higran.saghir@uu.se eller personalsamordnare Karin Johansson, e-post: karin.m.johansson@uu.se.Välkommen med din ansökan senast den 30 juni2022, UFV-PA 2022/2138.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Lön enligt doktorandstege
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/2138
Sista dag för ansökan: 2022-06-30 Sök jobbet

Remember to mention that you found this position on Careerland