Har du økonomiske og analytiske kompetencer, og vil du arbejde med klimaindsatsen og den grønne omstilling, så arbejd at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Expires today

I Fødevareministeriets departement vil du få mulighed for at arbejde for et mere grønt og klimavenligt Danmark – både på markerne, gennem vores kost og i fiskeriet.

Og du vil komme tæt på en række af de store samfundsmæssige dagsordener, som har afgørende betydning for danskernes hverdag, og som skal spille sammen for at sikre den store helhed.

Du vil desuden komme tæt på vigtige politiske beslutningsprocesser, på lovgivningsarbejdet og på internationale dagsordener. Og du vil blive en del af en organisation med stærk fokus på god og sikker forvaltning.

Hvad søger vi?
Vi søger akademikere, hvor økonomiske kompetencer udgør et væsentligt element, til både vores kontor for Klima og Analyse og til Koncernøkonomi. Både nyuddannede og personer med erfaring opfordres til at søge.

I Klima og Analyse har vi brug for akademikere med solide analytiske og økonomiske kompetencer til udarbejdelse af samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Vi skaber det analytiske grundlag for politiske beslutninger og udarbejder analyser og design af politiske initiativer på hele ministerområdet, fx i relation til grøn skattereform og implementering af landbrugsaftalen Vi anvender økonomisk teori til at belyse problemstillinger inden for landbrug, fødevarer og fiskeri og vi omsætter den teoretiske viden til politiske løsninger, som fungerer i praksis. Arbejdet gennemføres i samarbejde med andre ministerier, universiteter og interessenter.

I Koncernøkonomi har vi brug for talstærke profiler, gerne med erfaring i budgetanalyser og med at styre vores bevillinger på over 10 mia. kr. Kontoret har ansvar for finanslov, budget og regnskab mv., og en stor del af vores arbejde består i at udarbejde og koordinere politiske sager med væsentligt økonomiindhold. Vi skaber grundlag for politiske prioriteringer og anviser finansieringsløsninger på budgetudfordringer – og spiller en central rolle i forhold til politiske forhandlinger og koordination med bl.a. Finansministeriet.

Hvad består arbejdet i?
Din opgave bliver at skabe grundlaget for beslutningstagere, når der skal tages stilling til spørgsmål inden for fødevarer, landbrug og fiskeri i tæt samarbejde med ministeriets styrelser.

Du vil lære at se de samfundsmæssige og tværfaglige dimensioner i en sag, skære din sag til og formidle komplekse problemstillinger på en enkel måde.

Og du vil få et unikt indblik i arbejdsgangene i et departement og de politiske beslutningsprocesser.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse eller tilsvarende, f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.oecon.agro., cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende, hvor økonomi udgør et centralt element. Du er også velkommen til at søge, hvis du har en ph.d.

Derudover kigger vi især på følgende kompetencer:

  • Stærke økonomifaglige og analytiske evner – som kan omsættes i praksis
  • Særdeles gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
  • Veludviklede samarbejdsevner og evne til at skabe gode, tillidsfulde relationer
  • Engagement og dedikation i dit arbejde og lyst til at lære og udvikle dig fagligt

Faglig viden om fødevarer, landbrug, fiskeri eller den grønne omstilling generelt er en stor fordel, men ikke et krav. Interesse for området er dog et krav. For stillingerne i Klima og Analyse er det ligeledes en væsentlig fordel, hvis du har erfaring med cost-benefit analyser, værdisætning af udledninger eller lignende.

Hvem er vi?
Der er lidt over 200 medarbejdere i departementet, som er centralt beliggende i København, tæt på metro og Christiansborg. I hele ministeriet med de tre styrelser er vi ca. 3.500 medarbejdere, der arbejder tæt sammen.

Hver dag hjælper vi fødevareministeren med at styre og udvikle områderne fødevarer, fiskeri og landbrug – ofte er der tale om vigtige sager med stor offentlig bevågenhed.

Vi er fagligt ambitiøse og motiveres af at levere resultater af høj kvalitet, der har stor betydning for samfundet.

Vi har stor tillid og respekt for hinanden, er gode til at samarbejde, har det sjovt sammen, og vi tilstræber en god balance mellem privatliv og arbejdsliv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse er på fuld tid, og indplacering sker som fuldmægtig eller konsulent i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Herudover kan der forhandles et individuelt tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner.

Dit tjenestested bliver Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest muligt herefter.

Vil du vide mere?
Ønsker du mere information om de ledige stillinger kan du kontakte kontorchef Mark Olsen (Klima og Analyse) på tlf. 24 75 18 61 eller kontorchef Peter Henneberg (Koncernøkonomi) på tlf. 28 79 93 04.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-partner Hanna Hvid på tlf. 61 14 57 70.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse (eksamensbevis fra bachelor og kandidat), CV samt eventuelle referencer senest den 29. maj 2022.

Du er velkommen til at tilkendegive i din ansøgning, om du er interesseret i en stilling i begge kontorer eller ét af kontorerne.

Indkaldes du til samtale, vil du aftenen forinden skulle løse en opgave af en times varighed. Der kan blive anvendt test i forbindelse med ansættelsen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.