Linköpings Universitet

Public

6,391 followers

Doktorand inom medicinska vetenskaper at Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv
Vi söker nu en doktorand inom medicinska vetenskaper med placering vid Enheten för kardiovaskulära vetenskaper, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, HMV
Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.
Beskrivning av doktorandprojektet ”Reglering av medfödd immunitet vid kranskärlssjukdom”, (Regulation of innate immunity in coronary artery disease)
En stor andel av kranskärlssjuka patienter som överlevt hjärtinfarkt uppvisar kvarvarande låggradig inflammation trots revaskularisering och extensiv läkemedelsbehandling. Detta innebär ökad risk i att återinsjukna, så kallat residual inflammatory risk. Under de senare åren har det stått alltmer klart att celler från medfött immunsvar, fram för allt neutrofiler har en betydande roll för att minska risken att få hjärtinfarkt. Forskningsgruppen har tidigare visat att neutrofiler hos patienter med kranskärlssjukdom är mer benägna att aktiveras jämfört med neutrofiler från friska individer. Dessutom finns fynd som pekar på att neutrofilantal hos kranskärlssjuka patienter är förenat med vulnerabel placktyp i angripna kärlen. Som potentiell motpart står regulatoriska T-celler (Treg-celler), vilka är väldokumenterade som reglerare av adaptiv immunitet, men som del i reglering av medfödd immunitet uppmärksammas alltmer. Antal Treg-celler har visat sig vara lägre hos patienter med hjärtinfarkt. Samspelet mellan neutrofiler och Treg-celler har ej tidigare studerats vid kranskärlssjukdom.
Kranskärlssjuka patienter har också rubbningar i sin hormonella profil såsom förhöjda nivåer av leptin och dysreglerad kortisolutsöndring. Både leptin och kortisol har immunmodulerande effekter.
Syftet med avhandlingsprojektet är att t ex in vivo studera hur Treg-celler kan påverka aktivering och överlevnad av neutrofiler hos kranskärlssjuka patienter och friska personer. Vidare ska ingå en populationsbaserad studie för att undersöka dels sambandet mellan leptinnivåer i plasma, Treg-celler, neutrofiler och asymtomatisk ateroskleros, dels sambandet mellan glukokortikoider och överlevnad av neutrofiler. De observationella fynden kommer att studeras vidare i in vitro
  • modeller.

Huvudhandledare för projektet är professor Lena Jonasson, biträdande handledare är biträdande universitetslektor Rosanna WS Chung och 1:e forskningsingenjör Camilla Skoglund.
Din arbetsplats
Enheten för kardiovaskulära vetenskaper består av ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom kardiovaskulära vetenskaper såsom kardiovaskulär och klinisk fysiologi, kardiologi, thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi. Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar såväl basal som metodologisk och klinisk forskning.
Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå på humanbiologi och molekylärbiologi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå på humanbiologi och molekylärbiologi eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning
Du ska gärna ha erfarenhet av experimentellt laborativt arbete med humana immunceller. Kompetens inom flödescytometri och cellodling är också meriterande. Du bör också ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska (det senare är viktigt för genomförandet av kliniska studier).
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande
Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 maj 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner


Margareta Holmström
Biträdande professor, Avdelningschef
+46 13 28 11 58
margareta.holmstrom@liu.se
Rosanna Chung
Biträdande universitetslektor
rosanna.chung@liu.se
Christine Ericsson
HR Partner
+46 13 28 66 97
christine.ericsson@liu.se
Bijar Ghafouri
FUS, Professor
013-28 26 64
bijar.ghafouri@liu.se
Länk till den här sidanhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19160&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on Careerland