Aarhus Universitet

Multiple industries

9,787 followers

Tandlæger med passion for undervisning søges til Tandlægeskolen at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist31. maj 23:59 CEST
Forventet start 1. sep

 • Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Fællesklinikken tandlægeuddannelsenVennelyst Boulevard 98000 Aarhus C

 • Tidsbegrænset deltidsstilling 1. sep 2022 - 31. aug 20246 timer pr. ugeID: 8991

I forbindelse med omlægning af den kliniske undervisning på odontologistudiet til 5-dages uge på klinikkerne (mandag-fredag) søger Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, kliniske lærere pr. 1. september 2022. Stillingerne er tidsbegrænsede deltidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt og i første omgang af 2 års varighed.

Vi uddanner fremtidens tandlæger – og vi har sat turbo på processen

Hvis du er uddannet tandlæge med passion for at undervise, har du her mulighed for at være med til at uddanne fremtidens tandlæger og blive en vigtig del af Tandlægeskolens store team af kliniske undervisere. Hos os, bliver du en del af et godt kollegialt fællesskab af engagerede kollegaer og med gode muligheder for faglig udvikling og sparring.
De ledige stillinger knytter sig dels til Fællesklinikken, og dels til Visitationen på Behandlingsplanlægnings-enheden (BPE).
På Fællesklinikken har vi ledige stillinger som gruppelærere en eller to dage ugentligt – fortrinsvis fredage i tidsrummet kl. 08:00-14:00.
På Fællesklinikken superviseres/undervises der på tværs af fagområderne parodontologi, tandsygdomslære samt fast og aftagelig protetik, og de aktuelle ledige gruppelærerstillinger er som udgangspunkt vægtet tværfagligt, med særlig tilknytning til en af disse tre sektioner. De studerende, som skal undervises er en behandlergruppe bestående af tandlægestuderende på de 3 sidste årgange af studiet.
Arbejdsopgaver Fællesklinikken Som gruppelærer på Fællesklinikken er din primære arbejdsopgave praktisk og klinisk undervisning af tandlægestuderende på 5. til 10. semester, som foretager behandlingerne – under supervision af uddannede tandlæger.
Ved Visitationen på BPE søger vi undervisere til 6 undervisningstimer ugentligt. Arbejdstimerne er placeret i tidsrummet kl. 08:00-14:00 (alle ugens dage), og undervisningen afvikles over månederne september, oktober, november og december samt februar, marts, april og maj. Erfaring i diagnostik inden for fagområderne parodontologi og cariologi er nødvendig.
Arbejdsopgaver BPE BPE hører under Fællesklinikken og som klinisk lærer ved Visitationen på BPE er din primære arbejdsopgave praktisk og klinisk undervisning af tandlægestuderende på 5. og 6. semester, og dine opgaver vil sammen med de studerende bestå i at:
 • Foretage en screening af patienternes behandlingsbehov og egnethed til at blive behandlet af studerende, som er i en læringsproces.
 • Udvælge patienter med behandlingsbehov, der er af passende sværhedsgrad til at indgå i studenterbehandling.
 • Undervise i diagnostik indenfor fagområderne parodontologi og cariologi.
  De patienter, som efter en visitation ved 5./6. semesters studerende, vurderes som egnede til at indgå i behandling ved de studerende vil efterfølgende blive indkaldt til undersøgelse og behandlingsplanlægning ved studerende på 9./10. semester.
De ledige stillinger refererer til klinikleder Birgitte Lüttge.

Dine kompetencer

Du er uddannet tandlæge, har dansk autorisation som tandlæge og ret til selvstændigt virke. Du må meget gerne have undervisningserfaring, og det er en fordel, hvis du har erfaring med klinisk undervisning inden for fagområderne parodontologi, cariologi og protetik.
Som person har du gode samarbejdsevner, du er positiv og imødekommende og evner at bidrage til et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Spørgsmål til stillingerne

Har du spørgsmål til stillingen/stillingerne, er du velkommen til at kontakte klinikleder Birgitte Lüttge, på e-mail: birgitte@dent.au.dk
Arbejdsstedet er Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.
Ansøgningsfrist d. 31. maj 2022.

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Fællesklinikken er en del af Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Du vil som klinisk lærer blive ansat på et internationalt anerkendt institut, hvor vi forsker i sundhed og sygdom i tænder, mund og kæber og uddanner studerende til at forebygge og helbrede sygdom og fremme sundhed i befolkningen. Vi har et inspirerende internationalt forskningsmiljø med fokus på orofacial sundhed som en integreret del af almen sundhed. Vi dækker alle uddannelser inden for det orofaciale område fordelt på fire overordnede professioner: tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker og tandklinikassistent med unik mulighed for at skabe synergi mellem uddannelserne og uddanne det samlede behandlerteam til sundhedsvæsenet. På instituttet er vi cirka 300 medarbejdere og 650 studerende, og vores samarbejde bygger på respekt, tillid og anerkendelse. Du kan læse mere om instituttet og om fakultetet .


Ansættelsesperiode

Ansættelse af kliniske lærer sker for en periode af 2 år med adgang til forlængelse for en ny periode på 2 år. Efter den anden periodes udløb, respektive efter i alt 4 års beskæftigelse, kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.


Ansættelsesgrundlag

 • Ansættelse som klinisk lærer forudsætter relevant kandidateksamen.
 • I de tilfælde hvor undervisning eller vejledning finder sted i praksis stilles der krav om, at den kliniske lærer selv driver praksis.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets .
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til - Bilag 6.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og .
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold beskrives yderligere i .


Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Dokumentation for dansk autorisation som tandlæge og specialtandlæge, hvis relevant for stillingen, uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Publikationsliste, hvis relevant for stillingen
 • Undervisningsportfolio, hvis relevant for stillingen. Vi henviser til
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet.
Vi henviser til fakultetets .
Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland