Aarhus Universitet

Multiple industries

9,787 followers

Klinisk eller Ekstern lektor til funktionen Postgraduat klinisk lektor i Anæstesiologi at Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist24. maj 23:59 CEST
Forventet start 1. jul

 • Institut for Klinisk MedicinPalle Juul-Jensens Boulevard 828200 Aarhus N

 • Tidsbegrænset deltidsstilling 1. jul 2022 - 30. jun 20271 timer pr. ugeID: 9012

Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord en klinisk eller ekstern lektor til at varetage funktionen som postgraduat klinisk lektor i Anæstesiologi pr. 1.juli 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år.

Institut for Klinisk Medicin

Som klinisk eller ekstern lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Du kan læse mere om instituttet og om fakultetet .
Institut for Klinisk Medicin har siden d. 1. oktober 2020 understøttet den lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord ved i samarbejde med Videreuddannelsesregionen og Aalborg Universitet at varetage den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Instituttet varetager beskæftigelsen af de ca. 45 postgraduate kliniske og eksterne lektorer fordelt i hele Videreuddannelsesregion Nord. På sigt vil cirka 1/3 af de postgraduate kliniske og eksterne lektorer blive tilknyttet Aalborg Universitet jf. aftale omkring PUF indgået i januar 2020.

Dine arbejdsopgaver

Klinisk lektor
Som klinisk lektor i Anæstesiologi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.
Dine opgaver vil primært bestå af:
 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg
Nærmere oplysning om opgaver findes i i Videreuddannelsesregion Nord. Det forudsættes normalt at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor.
Ekstern lektor
Som ekstern lektor i Anæstesiologi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.
Dine opgaver vil primært består af:
 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling

Nærmere oplysning om opgaver findes i i Videreuddannelsesregion Nord.
Du refererer, i din ansættelse som ekstern eller klinisk lektor, til ledelsen for Den Pædagogisk Udviklende funktion i Videreuddannelsesregion Nord (ledende lektorer for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på henholdsvis Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, samt til sekretariatschefen for videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord).

Dine kompetencer

Klinisk lektor:
Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og har forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad.
For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde .
Ekstern lektor:
Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde.
For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde
Fælles for begge stillinger
Du har lyst til at varetage undervisning i den lægelige videreuddannelse og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både deltagere, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende. Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling. Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner. Vi forventer at du taler og skriver flydende engelsk.
Du har undervisningserfaring og erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende. Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.
Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS- point. Alternativt kan du erhverve dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.
Alle ansøgere bedømmes til både et klinisk og et eksternt lektorat (hvis begge stillingstyper er søgt). Valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37 eller Ledende postgraduat lektor Flemming Randsbæk, Institut for Klinisk Medicin, mobil: 22 17 32 29.
Arbejdssted: Egen afdeling samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Hvis du ønsker at søge stillingen som ekstern lektor, ansøg venligst online .
Hvis du ønsker at søge stillingen som klinisk lektor, ansøg venligst online .
Hvis du ønsker at søge begge stillingstyper, indsendt venligst ansøgning til begge ovenstående links.

Aflønning

Som klinisk lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til . En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der er ansat til at varetage 30 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 100 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 47.600 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1%. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%.
Som ekstern lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til . Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Beløbet udbetales normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.
Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation til egen klinik/praksis.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • skal udfyldes for både ekstern lektor og klinisk lektor og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til
 • 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes (valgfrit)
 • Strategisk forskningsplan kan medsendes (valgfrit)
 • Medforfattererklæring kan medsendes (valgfrit)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet (valgfrit)
Vi henviser til fakultetets .
Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Referencer

Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on Careerland