Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap at Uppsala Universitet

Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap

Publicerad: 2022-05-03
 
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Beskrivning
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i
aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. digitalisering, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 87 mkr och har 85 anställda.
Arbetsuppgifter
Anställningen avser främst undervisning på kurser i journalistik inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen. Undervisning i medier/media och organisationskommunikation kan också ingå, framför allt kurser i strategisk kommunikation. Till undervisning räknas planering och genomförande av kurser, inklusive kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att utveckla institutionens befintliga kurser i journalistik och samtidigt bidra till att ta fram förslag på nya kurser i ämnet på såväl grund- som avancerad nivå.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Yrkeserfarenhet och en aktiv koppling till yrkesområdet journalistik är ett krav. Särskilt vikt läggs på kunskaper och arbetslivserfarenhet inom journalistik och strategisk kommunikation. Internationell arbetslivs- och studieerfarenhet är också meriterande.
Det krävs att den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Villkor
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämnes- och yrkeskunskap samt pedagogisk skicklighet inom journalistik och det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samt att självständigt kunna planera, genomföra, slutföra och utvärdera uppgifter kopplade till undervisning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
För ytterligare information:
Universitetets anställningsordning finns på:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning finns på:
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf
Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
  • Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.
Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1597.
Upplysningarom anställningen lämnas av Daniel Lövgren, tel 018-471 28 77, e-post daniel.lovgren@im.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2022, UFV-PA 2022/1597.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
Anställningsform: Deltid , Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 70
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/1597
Sista dag för ansökan: 2022-05-27 Sök jobbet

Remember to mention that you found this position on Careerland