Vi søger nye kollegaer til spændende og varierede juridiske opgaver i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Expires in 10 days

Vil du arbejde med juridiske, administrative eller personale spørgsmål vedrørende de videregående uddannelsesinstitutioner i et fagligt stærkt center for jura og institutionspersonale? Og er du klar på at skabe værdi i samfundet ved at sikre stærke juridiske rammer for uddannelse og forskning – Så er det dig, vi søger.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Din hverdag i et center med spændende og alsidige opgaver
I Center for Jura og Institutionspersonale er vi pt. 26 engagerede medarbejdere, inkl. studenter og to kontorchefer, hvoraf hovedparten er jurister. Vi er et center, hvor du hurtigt vil opdage, at der skal være plads til grin i en hverdag præget af samarbejde om spændende opgaver. I centeret er vi i løbende dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner om juridiske og personalemæssige forhold. På personaleområdet er vi bindeled mellem institutionerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om forståelsen af overenskomstgrundlaget og bistår med sektorviden i overenskomstforhandlingerne.

I centeret varetager vi de juridiske opgaver for hele styrelsen. Vi rådgiver bl.a. vores kolleger i styrelsens fagkontorer om jura vedrørende de videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser. Vi bidrager også til styrelsens styring af og samarbejde med offentlige forskningsfonde, innovationsklynger og GTS-institutter. Derudover rådgiver vi generelt om forvaltningsret og anden offentlig ret og aftale- og kontraktret. Vi varetager også sekretariatsbetjeningen af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU).

Vi behandler en række klage- og tilsynssager på styrelsens område og har bl.a. ansvaret for behandlingen af klager vedrørende studerendes adgang til samt optag og eksamen på de videregående uddannelser. Vi har også ansvaret for at udarbejde alle bekendtgørelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, bl.a. ved implementering af nye politiske initiativer. Vi har et tæt samarbejde med ministeriets departement, bl.a. i forbindelse med lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget.

Som ny medarbejder i vores center vil du – med grundig oplæring og sparring fra dine kolleger - få mulighed for at arbejde med centerets opgaver på følgende område.

Vi søger to nye kollegaer til vores område for uddannelsesjura. Dine opgaver her vil bl.a. bestå af:

 • Implementering af politiske initiativer, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser.
 • Samarbejde og dialog med sektoren omkring uddannelsesjuridiske spørgsmål.
 • Rådgivning om bl.a. forvaltningsret, offentlig ret og uddannelsesjura.
 • Behandling af klager fra studerende på de videregående uddannelser.
 • Sekretariatsbetjening af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Du vil få egne ansvarsområder, men skal også være indstillet på at arbejde med forskelligartede opgaver, hvor der måtte være behov.

Vi søger en ny kollega til vores personaleområde. Dine opgaver her vil bl.a. bestå af:

 • Bistå i rådgivning og forhandling om personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder fortolkning af overenskomster og bekendtgørelser.
 • Være bindeled mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
 • I samarbejde med sektoren udarbejde oplæg til overenskomstforhandlinger og bidrage til implementering af overenskomstresultater.
 • Udarbejde afgørelser og tilsynsudtalelser om de videregående uddannelsesinstitutioners retlige og personalemæssige forhold.
 • Du vil få egne ansvarsområder, men skal også være indstillet på at arbejde med forskelligartede opgaver, hvor der måtte være behov.

Er du en af vores nye kollegaer?
Du er uddannet på kandidatniveau, f.eks. cand.jur. eller cand.merc.jur. Du har gerne erfaring fra en lignende stilling eller et relevant studiejob og har interesse i arbejdsopgaverne i denne stilling.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forestiller os, at du har:

 • Gode samarbejdsevner og er en stærk holdspiller.
 • Høj faglighed og gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner.
 • En struktureret, grundig og resultatorienteret tilgang til opgaverne.
 • Let til smil i en travl hverdag.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs og social arbejdsplads på Østerbro med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi hjælper hinanden med opgaverne for hele tiden at blive bedre. Vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen, for vi mener, at det er forudsætningen for at lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Du får samtidig gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Med afsæt i dine kvalifikationer ansættes du som fuldmægtig eller konsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Der er tale om en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

Vedr. stillinger inden for jura: Kontorchef Kira Gandrup 7231 8933 eller på e-mail kga@ufm.dk eller specialkonsulent Rikke Lise Simested på telefonnummer 7231 7876 eller på e-mail rils@ufm.dk.

Vedr. stillingen på personaleområdet: kontorchef Bente Olsen på telefonnummer 72 31 88 55 eller på e-mail bo@ufm.dk eller specialkonsulent Sara Thomsen på telefonnummer 72 31 78 79 eller på e-mail sat@ufm.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have dit CV, ansøgning og eksamensbevis senest søndagden 22. maj 2022.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes forventeligt i ugerne 21 og anden samtalerunde i uge 22. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.