Ekstern lektor inden for videregående erhvervsret at University of Southern Denmark

Ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, vil en stilling som ekstern lektor inden for videregående erhvervsret på HD-uddannelsen være ledigt til besættelse den 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse.
Den eksterne lektor skal varetage undervisning og eksamination i faget videregående erhvervsret på HD-uddannelsen. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere en bred viden om og erfaring med det erhvervsretlige område. Det vil være en fordel, at ansøgeren har erfaring med undervisning eller anden formidling, men det er ikke afgørende.
Dette semester udbydes videregående erhvervsret som fjernhold.
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring inden for fagets område eller en videnskabelig hovedstilling ved et andet universitet.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lektor Annette Kronborg på ank@sam.sdu.dk
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
Ansættelsesperioden for en Ekstern Lektor vil normalt være 3 år. Denne periode kan dog afviges i særlige tilfælde. Kontakt instituttet for nærmere oplysning herom.
Ansættelse finder sted i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.
Frigørelsesattest udstedes.
Ansøgere skal vedlægge bevis for kandidateksamen og et CV, der bl.a. oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgninger vil blive bedømt af en fagkyndig bedømmer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Flere tjenestesteder

Remember to mention that you found this position on Careerland