Post doc i Endocrine Economies 2 at University of Southern Denmark

Post doc i Endocrine Economies 2

Ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense er en stilling som post doc i 24 måneder ledig til besættelse 1. april 2022 eller snarest muligt derefter.
Stillingerne er tilknyttet forskningsprojektet Endocrine Economies (se https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/kulturstudier/endocrine_economies), som er finansieret af Veluxfondens kernegruppegruppeprogram og Center for Køn og Diversitet (https://www.sdu.dk/da/forskning/c_koed). Information om Institut for Kulturvidenskaber findes på http://www.sdu.dk/ikv
Stillingsindhold
I projektet ”Endocrine Economies. The Cultural Politics of Hormones” opslås en post doc-stilling som skal undersøge og analysere de måder, hvorpå hormoner cirkulerer blandt kvindelige bodybuildere forud for udvalgte fitness- og bodybuildingkonkurrencer. Desuden skal omtaler af kønshormoner i forhold til kvindelige atleter og i debatter på danske sociale medier og i nyhedsartikler (2015-2022) undersøges, herunder hvordan kønshormoner siden 1960'erne har været omdrejningspunktet i offentlige og institutionelle debatter om regler for kønsopdeling i idrætten i Danmark blandt andet i forbindelse med ”hyperandrogenisme” og transkønnede kvinder.
Ansøger forventes at bidrage til projektets teori- og metodeudvikling, fx i forhold til sensorisk etnografi og kvalitative interviews.
På grund af forskningsprojektets interdisciplinære karakter skal kandidaten have fremragende samarbejdsevner og skal desuden være interesseret i at deltage i et internationalt orienteret forskerteam. Ansøger skal have stærke kommunikationsevner på såvel dansk som engelsk.
Derudover forventes ansøger at bidrage med:
  • undervisning på relevante uddannelser
  • udvikling af formidlingsformer og materiale knyttet til forskningsprojektet
  • udviklingen af Center for Køn og Diversitets fokusområder

Ansøger skal have en relevant ph.d.-grad samt forskningsmæssig tyngde indenfor kønsforskning og Science and Technology Studies. Ansøgningen skal vedlægges en detaljeret forskningsplan inklusive en beskrivelse af den foreslåede analytiske tilgang til emnet samt publikationsstrategier.
Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer indgå en samtale.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 1451 eller e-mail: pkha@sdu.dk, professor og projektleder Charlotte Kroløkke på tlf.: 65 50 3431 eller e-mail: charlottekro@sdu.dk, eller professor og projektleder Karen Hvidtfeldt på tlf.: 65 50 3466 eller mail: hvidtfeldt@sdu.dk.
Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som Postdoc er midlertidig (max. 4 år) og ophører uden yderligere varsel ved periodens udløb. I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som Postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til senere ansættelse som lektor/seniorforsker.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019.
Kvalifikationskravet er en erhvervet ph.d-grad på ansættelsestidspunktet.
Ansøgningen skal indeholde:
  • Ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Oplysninger om tidligere undervisningserfaring, vedhæftes under undervisningsportefølje
  • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes.
  • Op til 3 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.
Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.
Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ansøger. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.
Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.
Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Remember to mention that you found this position on Careerland