To administrative medarbejdere til kortlægning af landbrugsarealer at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri


Vil du kortlægge Danmarks landbrugsarealer og være med til at skabe grundlaget for, hvilke marker der kan søges støtte til? Så kan du komme til at beskæftige dig med opgaver, der har stor betydning for landbrugserhvervet.
Velkommen til Landbrugsstyrelsen, Team Markkort – din nye arbejdsplads
Team Markkort hører under enheden Landbrugsstøtte og Geodata, med kontor på Augustenborg Slot. Vores opgave er at administrere, udvikle og producere kort og geodata. Vi er 22 dygtige kolleger, der digitalt redigerer og vedligeholder kort mm., der danner baggrund for sagsbehandling og støtteudbetaling til landbruget. Vi arbejder i vores eget GIS-system. Alt foregår digitalt, og vores arbejdsprocesser er under konstant forandring og optimering.
Du vedligeholder og opdaterer kort over Danmarks landbrugsarealer
Som medarbejder i Team Markkort får du en varieret arbejdsdag, hvor du har ansvar for at redigere landbrugsarealer nøjagtigt og præcist i vores GIS-system, så vi får et præcist overblik over de landbrugsarealer, der er berettiget til tilskud fra EU. Din opgave vil være at redigere kort over landbrugsarealer, når der sker ændringer i landskabet, i form af nye veje, nye naturarealer eller andre tiltag. Det vil betyde, at du kommer til at arbejde med at:
  • Opdatere og vedligeholde data i vores GIS-system
  • Besvare henvendelser fra ansøgere og landbrugskonsulenter
  • Håndtere administrativ kontrol af data
  • Foretage sagsbehandling af data i forbindelse med landbrugsstøtte
  • Teste og tilpasse vores systemer og arbejdsgange

Vi søger en logisk tænkende, administrativ medarbejder med IT-flair
Vi forventer, at du har en kontoruddannelse eller en anden administrativ baggrund, og at du har gode IT kompetencer. Hvis du har erfaring med GIS, og er god til at orientere dig i kortdata, er det naturligvis en fordel. Vi vil sørge for, at du bliver taget godt imod, samt lært op både i systemer og arbejdsgange, inden vi slipper dig løs.
Vores forventninger til dig er:
  • At du har IT-flair samt har kendskab til Microsoft Office pakken
  • At du evner at arbejde efter et komplekst sæt af regler, retningslinjer og instrukser
  • At du kan samarbejde, og er i stand til at give og modtage konstruktiv feedback
  • At du trives i en hverdag med en høj detaljeringsgrad, og at du har en struktureret arbejdsform og sans for kvalitet
  • At du er nysgerrig, energisk og vil bidrage til vores gode arbejdsmiljø

Kan du svare ja til ovenstående, og har du lyst til at samarbejde med dine kolleger om at nå teamets fælles mål, i en afdeling med et højt aktivitetsniveau, så er det dig vi søger.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO (Det statslige område) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT.
Vi søger to nye kollegaer med tiltrædelse hhv. 1. juni 2021 og 1. september 2021.
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg.
Kontakt
Vil du vide mere om stillingen så kontakt teamleder Tina Sørensen Hammerfelt på telefon 31 99 69 19 eller 33 95 80 00.
Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på .
Ansøgningsfrist
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem senest tirsdag den 20. april 2021.

Remember to mention that you found this position on Careerland