Teamleder/chefkonsulent til EU og Internationalt i Fødevareministeriets departement at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri


Fødevareministeriets departement søger en teamleder/chefkonsulent til EU og Internationalt, der skal være dansk chefforhandler i EU på landbrugsområdet. Stillingen er en unik mulighed for at blive en del af EU’s maskinrum på et af de tunge europæiske politikområder, der står over for en omfattende reformproces. Så hvis du har erfaring med EU-processer både hjemligt og i Bruxelles, er stillingen måske noget for dig.
Jobbet som chefkonsulent i EU og Internationalt indebærer, at du er fagligt anker for ministeriets EU-sager og internationale forhandlinger. Der er desuden den særlige opgave, at du er chefforhandler på landbrugsområdet i EU som dansk talsmand i Specialkomiteen for Landbrug (CSA). CSA har samme funktion som COREPER på landbrugsområdet. Du vil endvidere fungere som teamleder i kontoret, hvor du skal have fokus på faglig ledelse samt opgavestyringen i kontoret. Der må forventes en del møde- og rejseaktivitet – særligt i EU-regi.
Om jobbet
Som teamleder/chefkonsulent i kontoret vil dine væsentligste opgaver være følgende:
  • Forberedelse og håndtering af EU-forhandlinger for landbrug, fødevarer og fiskeri med særlig fokus på deltagelse i Specialkomiteen for Landbrug (CSA), hvor du som dansk talsperson forbereder landbrugsdelen af EU ministerrådsmøderne (landbrug og fiskeri).
  • Sikre en effektiv håndtering af ministeriets sager i den hjemlige EU-koordination, herunder deltagelse i regeringens EU-udvalg.
  • Sikre en effektiv forberedelse af EU og internationale forhandlinger gennem inddragelse af interessenter, tæt koordination i ministeriet og regeringen samt inddragelse af Folketinget.
  • Vedligeholde og udvikle samarbejdet såvel i forhold til interne som eksterne samarbejdsparter med henblik på at styrke det EU og internationale arbejde på ministerområdet.
  • Sikre faglig sparring for kontorets medarbejdere og bidrage til at sikre rettidige leveringer gennem opgavestyring og overblik over kontorets deadlines.

Kvalifikationer

  • Stærk faglig profil med relevant samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig uddannelsesmæssig baggrund.
  • Indgående kendskab til koordination af EU og internationalt arbejde, herunder forberedelse af ministermøder og samråd.
  • Et godt overblik over EU-politik og international politik generelt, herunder med fordel konkret erfaring med EU-forhandlinger både i København og Bruxelles.
  • Øje for håndtering af skarpe tidsfrister samt høj kvalitet i materiale til minister, regering, Folketing samt forhandlinger i EU og internationalt regi.
  • Kan understøtte et tæt og effektivt samarbejde med fagkontorerne i departementet og med ministeriets styrelser.

Kontoret EU og Internationalt
Kontoret håndterer 10-12 EU-ministerrådsmøder årligt, beslutningsoplæg og strategier i forhold til EU og det internationale område, forhandlinger af større EU-forslag, over 60-70 væsentlige komitesager, håndteringen af Brexit-aftalen på fødevare- og fiskeriområdet, EU’s budget, FN’s globale bæredygtighedsmål, handelsforhandlinger og større internationale ministermøder i regi af FN, FAO, WTO, OECD og Nordisk Ministerråd. Derudover er kontoret ansvarlig for eksportfremme i forhold til fødevarer, landbrug og fiskeri.
Kontoret koordinerer og forbereder EU og internationale forhandlinger i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser og fagkontorer i departementet. Kontoret forbereder endvidere ministerens mødedeltagelse samt koordinerer sager om EU og internationale forhold til regeringen og Folketinget.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive aflønnet som chefkonsulent i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).
Til stillingen er knyttet et funktionstillæg for varetagelsen af funktionen som chefforhandler på landbrugsområdet i EU som dansk talsmand i Specialkomiteen for Landbrug (CSA). Funktionstillægget udgør kr. 18.000 årligt i grundbeløb marts 2012 svarende til kr. 1.653,32 månedligt i aktuelt niveau februar 2021. Derudover vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg alt efter kvalifikationer.
Ansættelse er på fuld tid.
Ansættelsesområdet er Fødevareministeriet med tilhørende institutioner og tjenestestedet er indtil videre departementet, Slotsholmsgade 12, København K.
Stillingen ønskes besat snarest muligt eller pr. 1. juni 2021.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos kontorchef Jesper Wulff Pedersen på telefon
50 96 68 03.
Sådan søger du stillingen
Send os en målrettet og motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis for både bachelor- og kandidatuddannelse samt eventuelle referencer senest onsdag den 21. april 2021.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 16-17.
Indkaldes du til samtale, vil du aftenen forinden hjemme skulle løse en opgave af en times varighed.

Remember to mention that you found this position on Careerland