Fuldmægtig til revisionsteamet i kontoret Økonomi og Analyse i Fødevareministeriet - genopslag at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri


Brænder du for forvaltningskultur, risikostyring og ledelsesbetjening, og har du let ved at sætte dig ind i nye og komplekse fagområder? Så er du måske den kollega, vi søger til revisionsteamet i kontoret Økonomi og Analyse i Fødevareministeriet departement.
I revisionstemaet arbejder vi med en række revisions- og tilsynsopgaver på ministerområdet. Vi er ministerområdets indgang for Rigsrevisionen og er ansvarlige for ministeriets whistleblowerordning.
Vi er ansvarlige for ministeriets koncept for risikovurdering og løser desuden konkrete revisions- og akkrediteringsopgaver relateret til Fiskeristyrelsen og Landbrugsstyrelsen.
Om jobbet
Vi søger en medarbejder, der skal bidrage til at sikre god risikostyring på ministerområdet og til at holde styr på ministeriets mange revisionssager. I stillingen vil du få til opgave at følge med i verserende revisionssager i både styrelser og departement, samt udarbejde ledelsesinformation og orienteringssager til departementets ledelse. Du vil desuden få en særskilt opgave i forbindelse med akkreditering og tilsyn med Landbrugsstyrelsen. Stillingen befinder sig i spændingsfeltet mellem koncernstyring og ledelsesbetjening, hvor en struktureret tilgang og evnen til at gøre komplekst stof let tilgængeligt er helt centrale kompetencer for at lykkedes. I stillingen vil du få en bred kontaktflade, der blandt andet involverer kontakt til Rigsrevisionen, ministeriets 3 styrelser og vores fagkontorer i departementet.

Vi tilbyder dig

 • Et udviklende arbejde med fokus på koordinering, ledelsesinformation og direktionsbetjening.
 • Mulighed for at udvikle og forbedre eksisterende processer og opfølgningsformater.
 • En travl hverdag, hvor vi også prioriterer læring og de gode samarbejdsrelationer højt.
 • Et engageret arbejdsmiljø med dygtige kolleger.
 • En bred kontaktflade til departementets kontorer og ministeriets styrelser.

Vi forventer, at du

 • Har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad, eller har en anden relevant akademisk uddannelse.
 • Er nyuddannet eller har et til to års erfaring fra en lignende stilling.
 • Kan indsamle og strukturere viden på et komplekst område og omsætte det til ledelsesinformation.
 • Kan tænke i helheder og fastholde overblikket, også når det går stærkt.
 • Kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
 • Har gode formidlingsevner både mundtligt som skriftligt.
 • Har en grundlæggende forståelse for offentlig forvaltning, herunder økonomi og jura.

Kendskab til Rigsrevisionens arbejdsformer, risikostyring, revision og tilsyn er en fordel men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Indplacering vil ske som fuldmægtig og i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).
Ansættelsesområdet er Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er indtil videre departementet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. juni 2021.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Betina Tradsborg, tlf. 23 11 76 88.
Du kan læse mere om Fødevareministeriet på vores hjemmeside .
Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV samt eksamensbevis for både bachelor og kandidatuddannelse, som skal være Fødevareministeriets departement i hænde senest
tirsdag den 20. april 2021.
Samtaler forventes afholdt ultimo uge 16.
Indkaldes du til samtale, vil du derhjemme aftenen forinden skulle løse en opgave af en times varighed.

Remember to mention that you found this position on Careerland