Personlig assistent til lægefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland at Region Syddanmark


Sygehus Sønderjylland søger en personlig assistent til den lægefaglige direktør.

Sygehuset

Sygehus Sønderjylland har ca. 3000 medarbejdere, hovedsagelig sundhedsprofessionelle, men også mange andre faggrupper. Sygehuset har afdelinger i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Ledelsesstrukturen er flad med 24 afdelingsledelser og 7 stabschefer.
Sygehuset er inde i en positiv udvikling og leverer en høj faglig kvalitet og har en god medarbejdertrivsel.
Vi lægger vægt på faglig og nærværende ledelse, faglig udvikling, vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer, og løbende forbedringer af processer og resultater. Vi har en godt sammentømret organisation præget af godt samarbejde i og på tværs af afdelingerne, og et godt samarbejde med vore nære samarbejdspartnere i praksissektoren og i kommunerne.

Om jobbet

Vi søger en administrativ medarbejder til et bredt spænd af ledelsesunderstøttende opgaver i direktionssekretariatet, der skal understøtte den lægelige direktør og bidrage til at sikre fremdrift i dette arbejde.
Som PA bliver du personen, der sikrer planlægning og opfølgning på møder for direktøren, referatskrivning, varetagelse af en række administrative opgaver, ligesom du vil få en drivende og koordinerende funktion i forhold til vigtige projekter og opfølgning på disse.
Du bliver en del af Direktionssekretariatet, der for tiden består af 1 direktionssekretær og 1 jurist, der varetager en bred vifte af administrative og juridiske opgaver og som betjener de tre direktører.
Det er en fordel at have interesse for og erfaring med generel sekretariatsbetjening, så du er rutineret i at samle dagsordener og referater samt arbejde i journaliseringssystemer, men samtidigt også kan bidrage med opgaver af tværgående karakter
Dine vigtigste opgaver bliver:
 • Understøtte og lette direktørens daglige arbejde f.eks. ved styring af kalender og mail
 • Udarbejdelse af oplæg, præsentationer mv.
 • Passe hovedpostkasse, oprette sager og journalisere
 • Klagehåndtering
 • Udarbejdelse af dagsordener og beslutningsreferater ved møder
 • Tværgående opgaver for direktion, chefgruppe og sekretariatschef
 • Håndtering af almindelige administrative opgaver, der knytter sig til Direktionssekretariatet, såsom booking af møder, forplejning, blomster/gavebestilling, rejseudlæg mv.

Om dig

Vi forventer, at du:
 • Har en akademisk bachelor baggrund eller relevant uddannelse, som f.eks. chefsekretær/bachelor i folkesundhedsvidenskab.
 • Har erfaring med/lyst til betjening af øverste ledelsesniveau – gerne i en politiskstyret organisation
 • Erfaring med udarbejdelse af præsentationer og oplæg
 • Har godt styr på hele Office-pakken
 • Kan identificere andres behov – måske endda før de selv kan
 • Kan arbejde selvstændigt og sikkert
 • Er imødekommende og har gode samarbejdsevner
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt

Vi ønsker os en kollega, der:
 • Er pligtopfyldende, struktureret og fleksibel
 • Arbejder selvstændigt, er løsningsorienteret og tager ansvar for opgaver og processer
 • Er positiv, serviceorienteret og hjælpsom over for kolleger, ledere og samarbejdspartnere – og bidrager til et godt og uformelt arbejdsklima
 • Trives med mange og varierede opgaver i en hurtig hverdag

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tjenestested i Aabenraa.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 22. april 2020.
Ansøgningen sendes via linket ”Søg stillingen”. Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den mailadresse, som du opgiver i forbindelse med ansøgningen. Vi ser frem til at få din ansøgning.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. april 2021. Tiltrædelse forventes snarest muligt eller den 1. juni 2021.
Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland og Direktionssekretariatet her. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ingeborg Demant Mamsen på IDM@rsyd.dk eller på telefon 29 38 56 93. Henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Remember to mention that you found this position on Careerland