Innkjøper og innkjøpsleder at AF Gruppen


AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass og tunnel. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.
AF Anlegg er i solid vekst, og med nye kontrakter innenfor samferdselssektoren, har vi behov for flere dyktige medarbeidere.
Vi trenger stadig driftige personer til viktige roller i vår innkjøpsorganisasjon, og søker nå både innkjøpsledere og innkjøpere. Vi søker deg med høyere utdannelse innen ingeniør- eller økonomiske fag, som har god forståelse for både tekniske og økonomiske problemstillinger, god økonomisk teft og som evner å se innkjøpets totale kostnadsbilde.

Arbeidsoppgaver

Som innkjøpsleder eller innkjøper har du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på resultatene i våre prosjekter. Du vil jobbe tett opp mot prosjektene i oppstarts- og gjennomføringsfasen (3-6 måneder eller lengre ved behov), og bistå disse med innkjøpsrelaterte arbeider. Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp, herunder:
  • Aktiv deltakelse i tilbudsfasen, med forespørsler, tekniske avklaringer og tilbudsevalueringer
  • Tilrettelegging for avropsmodeller
  • Lede forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører
  • Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektets totale kostnader

Kvalifikasjoner

Innkjøpsprosessene er avgjørende for prosjektets økonomiske resultater og fremdrift, og rollen som innkjøpsleder eller innkjøper stiller krav til både faglig kompetanse og de rette personlige egenskapene.

Ønsket kompetanse

  • Høyere utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag
  • Evne til å sette seg inn i tekniske beskrivelser og avklaringer med leverandører
  • Erfaring med forhandlinger og innkjøp
  • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
  • Meget god kjennskap til datasystemer og bruk av data som arbeidsverktøy
  • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personprofil

Som person er du analytisk, strukturert, systematisk og klarer å håndtere flere parallelle oppgaver, samtidig som du klarer å prioritere og har sterk driv etter å levere gode resultater. Av natur har du en tydelig kremmerholdning, og du er en god forhandler, trygg i formidlingsrollen, pålitelig og profesjonell. Du trives med samarbeid, og er en person det er lett å komme i kontakt med. Du er løsningsorientert og setter deg lett inn i tekniske beskrivelser og kontraktskrav relatert til innkjøp av produkter og tjenester (underentrepriser). Du har en god juridisk forståelse. Du er tydelig og tør å ta en «fight».
AF Anlegg har prosjekter over hele landet. Våre innkjøpere og innkjøpsledere lykkes best gjennom stedlig tilstedeværelse i prosjektene – som oftest gjennom ukependling mandag til torsdag hver uke.

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg, også innen nye fag- og ansvarsområder.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.
For ytterligere spørsmål, ta kontakt med innkjøpssjef Frank O Johannessen eller økonomidirektør Christian Roth
Sjekk gjerne ut for å bli bedre kjent med oss.

Remember to mention that you found this position on Careerland