Linnéuniversitetet

Education

1,482 followers

Professor i socialt arbete at Linnéuniversitetet

Ospecificerad arbetsort
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare: Växjö/Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid

Välkommen att söka tjänsten som professor vid Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet. Som professor vid institutionen för socialt arbete blir du en betydelsefull person för att utveckla en stark forskningsmiljö i ämnet socialt arbete där forskning, undervisning och praktik integreras och där samhälleliga utmaningar adresseras. Uppdraget som professor innebär att tillsammans med övriga medarbetare verka för en stark forskningsbas för socialt arbete som profession och vetenskap. Som professor förväntas du arbeta aktivt inom ämnets forskarutbildning, vara engagerad i kvalitetsfrågor för utbildningen generellt, samt i övrigt fungera i ett ledaransvar för verksamhetens olika delar.
Den forskning som bedrivs i ämnet socialt arbete är främst inriktad på områden som berör livsvillkor bland utsatta grupper i samhället, hur preventiva och behandlande insatser fungerar och kan utformas, samt de samhälleliga mekanismer som genererar olikheter i sådana villkor att sociala problem uppstår och vidmakthålles. Nu söker vi en professor i socialt arbete med en bred ingång i ämnet, som både kan bidra till utvecklingen av forskningen inom socialt arbete som helhet, och med fördjupning inom specifika inriktningar.
Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Institutionen erbjuder utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Socionomprogrammet är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram.

Arbetsbeskrivning:

 • Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet som helhet, nationellt och internationellt
 • Att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet, relaterat till institutionens forskningsmiljöer
 • Att bidra till ökad extern finansiering samt medverka vid institutionens internationalisering av ämnet
 • Att planera och leda utveckling av institutionens forskarutbildning inom ämnesområdet
 • Att undervisa, handleda och examinera inom forskarutbildningen
 • Att undervisa och examinera inom utbildningar på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet
 • Att samverka i utbildning, forskning och utvecklingsprogram med andra institutioner inom Linnéuniversitetet och med andra högskolor/universitet såväl nationellt som internationellt, samt med FoU-enheter
 • Att följa den samhällsutveckling som har betydelse för ämnesområdet samt delta i och ta initiativ till samverkan med relevanta sammanhang utanför akademin.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, inom profilens ämnesområde. (HF 4 kap 3 §)
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller som krav för en anställning som professor att den som anställs har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer såväl kvalitativt som kvantitativt, på en nivå som avsevärt överstiger de som gäller för att utnämnas till docent.
Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning. Detta gäller såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare är inblandade, som handledning av forskarstuderande
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Detta avseende såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Meriterande är således graden av:
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet genom såväl bredd som djup i den egna forskningen
 • framgång vid ansökningar om externa forskningsmedel
 • dokumenterad erfarenhet av handledning och examination på forskarutbildningsnivå
 • dokumenterad förmåga att leda forskningsprojekt och forskargrupper samt en god förankring i det nationella och internationella vetenskapssamhället
 • dokumenterad god samarbetsförmåga samt förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
 • dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhället i frågor av relevans för det sociala arbetet

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Vid anställningen tas vid lika meritering hänsyn till institutionens behov av mångfald.

Kontaktpersoner:

Professor Torbjörn Forkby, Institutionen för socialt arbete, telefon: 076-872 47 00
Dekan Ninni Wahlström, Fakulteten för samhällsvetenskap, telefon: 072-205 96 98
Prefekt Cecilia Kjellgren, Institutionen för socialt arbete, 072-701 83 42
HR-partner: Oskar Sandgren, telefon: 0470-708444
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4901&rmlang=SE

Remember to mention that you found this on Careerland

Company overview