Linnéuniversitetet

Education

1,506 followers

Universitetslektor i Vårdvetenskap at Linnéuniversitetet

Västervik
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, söker Dig som är en engagerad och kreativ universitetslektor inom vårdvetenskap som kan bidra till universitetets utveckling inom forskning och undervisning! Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som universitetslektor i vårdvetenskap. Varje anställning börjar med 6 månaders provanställning.
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har drygt 120 medarbetare med verksamhet förlagd till två huvud campus; Kalmar och Växjö, samt tre mindre campus; Oskarshamn, Västervik och Ljungby. Vi utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och hälsovetare. Det finns en omfattande forsknings- och forskarutbildningsverksamhet vid institutionen, med mer än 40 doktorander inskrivna.
Nu vill vi förstärka kompetensen vid Campus Västervik/Oskarshamn genom tillsättning av två lektorstjänster med placering i Västervik. Campus Västervik bedriver både utbildning, forskning och utveckling i samverkan med flera universitet och högskolor, Linneuniversitet är etablerat här sedan flera år. Du kommer därmed att tillsammans med befintliga kollegor att verka i sjuksköterskeutbildningen, men även andra uppdrag på avancerad nivå och forskarnivå kan komma att ingå. Beroende på din kompetens och inriktning finns god möjlighet till pedagogisk utveckling och/eller forskning.
I vårt arbete utgår vi från Linnéuniversitetet fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Här får du möjlighet att påverka vårdens utveckling och att göra akademisk karriär.
Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Västervik
Antal tjänster: 2st
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 100%, sex månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet vårdvetenskap.
Som universitetslektor förväntas du söka och erhålla externa medel samt initiera och självständig bedriva forskning som kompletterar och förstärker institutionens forskningsprofil. Detta görs i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt.
Vi arbetar i team som t ex lärarlag och forskargrupper men även självständigt där du har stora möjligheter att själv utforma ditt arbete inom givna ramar. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Meriterande är klinisk erfarenhet som leg sjuksköterska och erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete samt erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar. Även goda kunskaper i svenska och engelska och dokumenterad samarbetsförmåga är meriterande.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2020!

Kontaktpersoner:

Biträdande prefekt Liselott Årestedt, liselott.arestedt@lnu.se, 0480-44 60 73
HR-partner Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-446078
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4864&rmlang=SE

Remember to mention that you found this on Careerland

Company overview