Energinet

Multiple industries

1,829 followers

Struktureret udbudskonsulent til strategisk indkøb at Energinet

Expires today

Vær med til at drive komplekse indkøbs- og udbudsprocesser i et spændende job, hvor du som udbudskonsulent håndterer selvstændige indkøbsopgaver på tværs i kategorierne. Med et solidt fagligt fundament i udbudsjuraen kan du se frem til et alsidigt job med en bred kontaktflade, mange interessenter og et tæt samarbejde med indkøbere, category managers og udbudsjurister. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Fokus på EU-udbud, forhandling og kategoristrategier

Du indgår i afdelingen Driftsindkøb, der er en del af et professionelt indkøbsområde bestående af fire afdelinger med høj faglighed og tæt samarbejde. I

Driftsindkøb har vi ansvaret for at bistå koncernen med anskaffelser inden for fire kategorier, som omfatter IT, gaskomponenter, indirekte anskaffelser samt rådgivere og konsulenter. Dette sker gennem kompetent og serviceorienteret kommerciel support og rådgivning.

Som udbudskonsulent indgår du i et team på tre udbudskonsulenter, der arbejder på tværs af kategorierne i såvel Driftsindkøb som søsterafdelingen Anlægsindkøb - hvilket betyder, at du får mulighed for at arbejde med mange forskellige kategorier og markeder. Du får således en central rolle i indkøb og en bred kontaktflade både internt i koncernen og eksternt - og nationalt såvel som internationalt. Du bliver ansvarlig for at gennemføre EU-udbud og tilbudsindhentninger på alt lige fra mere simple anskaffelser til store komplekse kontrakter, samtidig med at du sikrer en smidig og effektiv indkøbsproces under forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Udbudskonsulenterne indgår i fagligt fællesskab med udbudsjuristerne, så der er et specialiseret udbudsfagligt miljø med gode muligheder for sparring og samarbejde.

”Jeg lægger vægt på, at du som udbudskonsulent motiveres af at drive udbudsprocesser og trives med at håndtere flere sideløbende opgaver med mange stakeholdere, som du sætter en ære i at skabe gode relationer til”, fortæller afdelingsleder Karen Frost Sørensen.

Glæd dig til et udfordrende job, hvor du arbejder på tværs af hele koncernen og derfor får mulighed for at sætte dig ind i mange forskellige fagområder – samtidig med at du selv er funderet i indkøbs- og udbudsprocessen og fungerer som forretningens sparringspartner i forhold til processen. Du får et stort ansvar som en af vores specialister inden for EU-udbudsprocessen, og du bliver en del af et dynamisk og meget fagligt miljø, hvor der er højt tempo og fokus på udvikling af medarbejdere.

Resultatorienteret udbudskonsulent med gode samarbejdsevner

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.jur eller cand.jur, og du har minimum 5 års erfaring med at gennemføre EU-udbud, fx fra job som udbudskonsulent i en kommune eller region - eller fra en konsulentvirksomhed, der bistår førnævnte. Det er vigtigt, at du har godt kendskab til udbudsprocessen fra enten udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Da du skal kommunikere med mange forskellige mennesker i og uden for virksomheden, er det vigtigt, at du har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt i dansk og engelsk. Endeligt er du erfaren bruger af Microsoft Office, især Excel.

Som person er du udstyret med gode analytiske evner og god struktur, der gør dig i stand til at arbejde selvstændigt og drive komplekse processer. Med din åbne og lyttende facon bidrager du til et konstruktivt samarbejde. Samtidig gør din personlige pondus og veludviklede forretningssans dig til en dygtig forhandler, som både kan opnå fordelagtige aftaler og skabe gode relationer til Energinets leverandører. Sidst men ikke mindst trives du i et travlt miljø, hvor du løbende bliver stillet over for nye og forskelligartede opgaver.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring klimaindsats, bæredygtig energi og udvikling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Company overview