Jyske Bank

Multiple industries

1,747 followers

IT-specialist til Jyske Bank-koncernens Interne Revision at Jyske Bank

Posted 1 week ago


Intern Revision i Jyske Bank søger en specialist, der har stærke kompetencer indenfor vurdering af IT-infrastruktur, IT-systemer, IT-sikkerhed, IT-governance, databehandling etc.
Den finansielle sektor er præget af hastig udvikling af automatiserede processer og digitalisering, og Jyske Bank koncernen har flere koncern strategiske indsatser omhandlende automatisering og digitalisering.
Jyske Bank koncernen udvikler og løfter store og komplicerede projekter, mens den primære drift og forvaltning af systemer er outsourcet til henholdsvis Bankdata og JN Data.
Intern Revision foretager revision og review af hele IT-området i koncernen, og vi har en bred berøring med IT- og udviklingsorganisationen i koncernen og systemrevisionen på henholdsvis Bankdata og JN Data.
Jobbet
Intern Revision udfører såvel finansiel som operationel revision, herunder IT-revision, i hele Jyske Bank-koncernen i overensstemmelse med gældende myndighedskrav.
Vores IT-revision omfatter bl.a.:
 • revision af applikationer
 • revision af IT-kontroller, IT-governance, IT-sikkerhed, herunder cybersikkerhed, outsourcing mv.
 • dataudtræk, databehandling og dataanalyse
 • rapportering til ledelsen
 • gennemgang af og opfølgning på rapporteringer fra IT-funktioner i koncernen og andre samarbejdspartnere.

Du får mulighed for at udvikle dig i et inspirerende miljø præget af høj faglighed og tæt samarbejde med andre kompetente specialister. Du vil få mulighed for at arbejde med afvekslende opgaver på flere af de nævnte områder afhængig af din baggrund og ønsker.
Arbejdet vil omfatte opgaver, som løses individuelt, og opgaver som løses sammen med kollegerne. Det er derfor vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt, herunder planlægge, udføre og afslutte opgaver - samt indgå i et samarbejde med andre om løsning af større opgaver.
Afdelingen
Intern Revision er lokaliseret i Silkeborg. Vores organisation er flad, og vi har et uformelt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar.
Vi lægger vægt på, at vores arbejde udføres på et fagligt højt niveau, og vi er parate til at investere i din faglige udvikling gennem deltagelse i kurser mv.
Din profil
Vi søger en medarbejder, der:
 • lægger vægt på at arbejde professionelt og på et højt fagligt niveau
 • har stærke kompetencer og analytiske evner
 • er nysgerrig af natur og har lyst til at lære nyt
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • trives i en uformel organisation
 • er god til at etablere kontakt og relationer
 • kan skelne mellem væsentlige og mindre væsentlige forhold.

Vi foretrækker kandidater med erfaring indenfor revision eller compliance, men det er ikke afgørende.
Ansøgning
Senior HR Partner Charlotte Borg vil tage sig af din ansøgning. Vi behandler ansøgningerne løbende.
Mere information
Interesseret? Så kan du få mere at vide ved at kontakte Karsten Dahl på telefon 89 89 29 70 eller 61 66 79 76.

Remember to mention that you found this on Careerland

Company overview