Energinet

Multiple industries

1,315 followers

Strategisk energiøkonomisk konsulent med bred forretnings- og økonomiforståelse at Energinet

Posted 1 week ago

Strategisk energiøkonomisk konsulent med bred forretnings- og økonomiforståelse

Vær med til at bidrage til den grønne omstilling, når du med din store forretningsforståelse samt energipolitiske og økonomiske indsigt er med til at synliggøre værdiskabelse og effektivitet i relation til indsatser i Energinets datterselskab – Energinet Elsystemansvar. Over det næste årti skal Danmark opnå 100% grøn energi i elsystemet, og du kan være med til at sikre, at dette sker på en økonomisk effektiv måde – og dermed bidrage til at udvikle og drive Europas mest effektive, digitale og markedsbaserede elsystem. Som vores nye kollega i afdelingen Økonomi og Regulering bliver du en del af et fagligt stærkt miljø med mange udfordrende opgaver, som du får stor mulighed for at sætte dit eget præg på. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Strategisk og politisk kommunikation og værdiskabelse i tæt tværgående samarbejde

I rollen som energiøkonomisk konsulent får du ansvaret for at facilitere en styrket politisk og strategisk kommunikation på tværs af selskabet, som skal sikre synliggørelsen af Elsystemansvars effektivitet og værdiskabelse. Med din høje grad af nysgerrighed for nye fagområder og skarpe evne til at analysere beslutningsprocesser og forretningsgange indgår du i tæt dialog med vores eksterne interessenter og samarbejdspartnere, hvor du identificerer strategiske muligheder for Energinet. Desuden har du en vigtig opgave i at analysere, vurdere og sammenligne makroøkonomiske problemstillinger og løsningsforslag – både nationalt og internationalt.
Din interesse for politik, organisationskultur og forandringsledelse samt din progressive tilgang gør dig til en naturlig frontløber for organisationens udvikling og læring. Med dine stærke relationelle kompetencer og formidlingsevner skaber du et tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af Elsystemansvar og hele Energinet-koncernen. Samtidig formår du med din gode økonomiske forståelse at udarbejde økonomiske analyser og sikre en effektiv eksekvering af strategiske projekter. I tæt samarbejde med andre fagfolk bidrager du desuden til økonomiske evalueringer fx gennem cost-benefit-, cost-effective- og cost-utility-analyser.
Glæd dig til at arbejde med samfundsrelevante og strategisk vigtige kommunikationsopgaver og analyser i et stærkt fagmiljø med fokus på sparring og udvikling. Vores metoder og processer er under forandring, både internt og eksternt bl.a. i form af en ny indtægtsrammeregulering for Energinet-koncernen, hvilket du også får mulighed for at påvirke. Energinet er en fleksibel arbejdsplads med stort fokus på medarbejdernes trivsel og mulighed for indflydelse.

Ambitiøs og resultatskabende akademiker med stort drive, politisk tæft og gode samarbejdsevner

Du har en relevant videregående uddannelse inden for samfundsøkonomi eller statskundskab. Ideelt set har du flere års erfaring fra et lignende job i en strategisk og politisk kontekst fx ved andre energiselskaber eller myndigheder inden for energisektoren. Du har stærke relationelle kompetencer og forstår at begå dig i et politisk og strategisk miljø. Derudover har du en god forståelse for samfundsøkonomi og økonomisk evaluering. Da du har en bred kontaktflade både internt og eksternt, er det vigtigt, at du er stærk i din mundtlige og skriftlige kommunikation – både på dansk og engelsk.
Du har et personligt drive med stor gennemslagskraft, er proaktiv og trives med at arbejde selvstændigt, men sætter samtidig videndeling og samarbejde højt. Din evne til at indgå i værdiskabende dialoger og din forståelse og interesse for andre fagområder giver dig gode forudsætninger for at arbejde på tværs af Energinet. I rollen som energiøkonomisk konsulent er du vedholdende og beslutsom, og du bruger din åbenhed og opsøgende tilgang til at kommunikere præcist, inddrage relevante interessenter og samarbejde bredt hele vejen igennem. Du formår at gennemskue komplicerede problemstillinger og omsætte ambitiøse forventninger til gode løsninger, som skaber værdi for Elsystemansvar og hele Energinet. Desuden er du analytisk og arbejder struktureret samtidig med, at du lægger vægt på høj kvalitet.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 8. august 2019. Vi forventer at holde samtaler 15. august 2019 (1. samtale) og 21. august 2019 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Mathias Bruun Ludvigsen på telefon 30 32 93 96. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Remember to mention that you found this position via Careerland

Company overview