Instruktorer til Sammenlignende Statskundskab at University of Southern Denmark

Posted 1 week ago

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2019 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier.

Sammenlignende statskundskab

 • Hvert øvelseshold omfatter 30 konfrontationstimer i efterårssemestret samt forberedelse. Derudover vil instruktorer skulle varetage undervisningsassistance, vejledning og/eller feedsamt mødes og koordinere med underviser og fagets andre instruktorer. I alt 101 timer pr. øvelseshold.
 • Vær opmærksom på, at for instruktorer, der underviser mere end ét øvelseshold i samme fag, vil timetallet for yderligere hold være lavere.
 • Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
 • Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
 • Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.
 • Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
 • Instruktorstillinger kan kun søges af studerende (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
 • Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
 • Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 • Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 • Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Remember to mention that you found this position via Careerland