By- og kommunearkivar/museumsinspektør til Museum Salling pr. 1. august 2019 at Skive Kommune

Posted 1 week ago


Museum Sallings arkivar har valgt at gå på pension 1. november 2019, hvorfor vi opslår denne stilling.
Der søges en vidende, samarbejdende og selvstændigt arbejdende kandidat i historie. Kandidater med ph.d. grad eller lign. vil blive foretrukket, da stillingen omfatter forskning, samt udarbejdelse af forskningsansøgninger.

Inspektørens/arkivarens opgaver er følgende

 • Ansvar for den daglige drift af Skive Byarkiv og Skive Kommunes Arkiv
 • Modtagelse af indleveringer, journalisering, og registrering, magasinering samt besvarelse af kundehenvendelser både fra borgere og forvaltningen
 • Ansvar for digitalisering af arkivalier, foto, lyd og film
 • Rådgivning til forvaltningerne om arkivspørgsmål
 • Mundtlig formidling af nyere tids historie
 • Skriftlig formidling af nyere tids historie på både forsknings- og formidlingsniveau
 • Koordinering af samarbejdet mellem museets arkivarer
 • Medvirkende i udstillingssamarbejder rundt i og udenfor Museum Salling
 • Aktiv deltagelse i Museum Sallings mødevirksomhed indenfor museums- og arkivarbejde

Det forventes at arkivaren/museumsinspektøren

 • stiller sin faglige viden til rådighed og løser opgaver på tværs af organisationen og samarbejder med inspektører lokalarkivarer, assistenter og frivillige
 • arbejder struktureret, er god til at skabe overblik og prioritere arbejdsopgaverne
 • har stærke digitale kompetencer og arbejder på at videreføre og udvikle den igangværende digitaliseringsproces indenfor arkivering
 • vil indgå i udviklingen af fagområdet i overensstemmelse med museets strategier

I udvælgelsen af museumsinspektøren/arkivaren vil der blive lagt vægt på erfaring og kompetence indenfor fagområdet og gode samarbejdsevner.
Der vil også blive lagt vægt på, at du har erfaring med både de praktiske og teoretiske sider af arkivarbejdet, og at du har evne til at håndtere de mange henvendelser og besøg Skive Byarkiv har.
Arbejdssted: Museum Salling, primært i Skive Byarkiv, Havnevej 14, Skive, samt Museum Sallings Magasin, Kisumvej 32, Rønbjerg

Reference

museumschef og byrådssekretariatet

Arbejdstid

37 timer ugentligt, heraf 4 timer som kommunearkivar

Løn

efter gældende regler

Tiltrædelse

1. aug. 2019

Ansøgningsfrist

6. juni 2019
Samtaler finder sted den 21.juni 2019 i tidsrummet kl. 10-16.
Yderligere materiale om museet kan findes på hjemmesiden www.museumsalling.dk
Ansøgningen sendes elektronisk

Spørgsmål

om arkivet til arkivar/museumsinspektør Niels Mortensen telefon 99 15 77 53 eller NIMO@museumsalling.dk og selve stillingen til museumschef Inge Kjær Kristensen telefon 99 15 68 45 eller inkk@museumsalling.dk.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om arkiverne
Skive Byarkivs arbejdsområde er den tidligere Skive Kommune (1970-2006), men på grund af Skives position som egnscenter rummer samlingen materialer fra hele Skiveegnen. Arkivet har arkivalier fra de væsentligste aktører på egnen fra 1880 til i dag, næsten alle Skive-aviser (siden 1858), 700.000 fotos, flere hundrede timer film og lyd, store samlinger af arkitekttegninger og kort m.m.
Skive Kommunearkiv rummer arkivalier fra den nuværende Skive Kommune og dens forgængere fra 1842 til i dag.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem
Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk
Søg stillingen her (digital formular)
Tilbage til joblisten

Remember to mention that you found this position via Careerland