Energinet

Multiple industries

1,302 followers

Innovativ softwareudvikler til udvikling af ny data-portal at Energinet

Posted 1 week ago

Vær med til at udvikle og drifte Energinet DataHubs nye dataportal for elforbrugere og tredjepartsaktører. DataHub er et centralt og uafhængigt it-system, som ejes og drives af Energinet. Udover at samle milliarder af oplysninger om el-kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia, hvor der er højt til loftet og høj faglighed. Vi ligger tæt på motorvejsnettet, og der er velfungerende kørselsordninger fra bl.a. Aarhus og Odense.

Udvikling og drift i tæt tværgående samarbejde

My Data Access (MDA) er et projekt, som har til formål at lette adgangen til forbrugernes egne data i Data-Hub, men også deres mulighed for at give tredjeparter adgang til disse data med henblik på at kunne levere konkurrencedygtige energiydelser til forbrugerne. Udover det konkrete mål om at udvikle og idriftsætte to nye portaler, udgør projektet også en større ramme, hvor Energinet har lagt et strategisk fokus på at arbejde med data. Energinet satser på åbne og lettilgængelige data, fordi vi tror på, at energidata skaber innovation og vækst samtidig med, at det bidrager til en effektiv grøn omstilling i den digitale tidsalder. Som en del af MDA-gruppen kommer du derfor også tæt på vores andre data-projekter, som fx vores open data portal Energi Data Service (EDS) såvel som internt rettede initiativer.

Du bliver en del af afdelingen IT BI og Dataleverancer, som er placeret i Energinets it-organisation. Afdelingen danner rammen om Energinets tekniske data-ekspertise, og du vil derfor indgå i et fagligt stærkt BI-, ETL- og DW-miljø. Til dagligt arbejder du og din MDA-kolleger dog i høj grad sammen med kolleger fra Da-taHub-enheden, som ansvarlige for MDA-portalerne, men der er også et tæt samarbejde med bl.a. afde-lingens egen informationsarkitekt.
Din primære opgave er i første omgang at indgå på fuldt blus i afslutningen af MDA-projektet. Projektet startede op før jul og forventes afsluttet efter sommerferien 2019. Herefter skifter fokus til drift og videreudvikling af platformen, ligesom der – afhængigt af dine kompetencer og interesser – bliver mulighed for at kaste dig over nye projekter inden fx Energi Data Service, open source projekter m.m.

Glæd dig til et job i en it-enhed, som med over 150 medarbejdere er en af Trekantområdets største it-arbejdspladser. Vi lægger stor vægt på trivsel og udvikling og tilbyder, udover en konkurrencedygtig løn, gode personaleforhold med blandt andet bonusordning, fitness, forsikringer og ikke mindst en meget aktiv personaleforening. Til gengæld forventer vi, at du lever op til vores værdier og optræder engageret og ansvarligt – med vilje og mod til at gøre en forskel.

Nysgerrig .NET-udvikler med forretningsforståelse

Du har en relevant videregående it-uddannelse, fx datamatiker, og brænder for at levere den gode løs-ning. Du har formentligt et par års erfaring, men kan også være nyuddannet. Projektet benytter blandt andet C# og TypeScript, men det er ikke et krav, at du har erfaring med disse. Det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle dig og tilegne dig ny viden. Dine erfarne kolleger står klar til at hjælpe dig.

Du kommer til at arbejde med drift og udvikling af en løsning, som er afgørende for Energinets evne til at udstille data sikkert og effektivt, så det er vigtigt, at du både er kvalitetsbevidst og i stand til at tænke nyt. Da en del dialog omkring udvikling og drift foregår på engelsk, er det et krav, at du behersker engelsk både skriftligt og mundtligt. Som person er du nysgerrig, brænder for at udvikle systemer med høj kvalitet og trives med at skulle være med til at udvikle noget, som er nyt for Energinet. Vi vægter fællesskab i afdelingen højt, og det er derfor vigtigt at du har lyst til at bidrage hertil.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket senest 10. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler 18. juni 2019. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Trier Husted på telefon 61 24 02 13. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk og besøge DataHub på https://energinet.dk/El/DataHub og evt. www.energidataservice.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Remember to mention that you found this position via Careerland

Company overview