Energinet

Multiple industries

1,302 followers

Chef- eller senioringeniør med elsystemforståelse og stærke evner for analyse- og udviklingsarbejde at Energinet

Posted 1 week ago

Vær med til at sikre energi til tiden – og til fremtiden. Som chef- eller senioringeniør i den nyetablerede afdeling Netanalyse bidrager du til at skabe fundamentet for en sikker grøn omstilling af elsystemet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Tværorganisatoriske opgaver og udvikling af metoder

Omstillingen til et 100 % grønt elsystem introducerer mange tekniske udfordringer. Volatile forbrugs- og produktionsmønstre, reduktion af roterende masse samt integration af store mængder effektelektronik udfordrer den måde, elsystemet i dag planlægges, designes og drives på. Den høje kompleksitet stiller store krav til dig, der for at lykkes i jobbet skal have solid systemforståelse samt specialviden om alt fra de klassiske netkomponenter til moderne effektelektroniktilsluttede anlæg.
Bred erfaring med afsæt i dyb analytisk indsigt i elsystemet er nødvendigt, da du får en central rolle, hvor du skal løfte tunge tværorganisatoriske opgaver som at identificere strategisk vigtige udfordringer afledt af den grønne omstilling og udvikle metoder til løsning af disse. Samtidig er du med til at tegne afdelingens strategiske faglige retning, du sparer med ledelsen om teknisk komplekse problemstillinger samt udarbejder beslutningsoplæg og notater, der anvendes i forbindelse med kommunikation med Energinets interes-senter.

Som chef- eller senioringeniør i Netanalyse er det dit ansvar at specificere og udføre en bred vifte af elektrotekniske analyser - særligt med fokus på dynamiske analyser. Du har stor erfaring med at tolke analyse-resultater og omsætte dem til konkrete løsninger, som du sammen med kolleger i hele organisationen sikrer den rette implementering af. Du er desuden med til at specificere, udvikle og verificere simuleringsmodeller og indgå i drøftelse om disse med Energinets interessenter.
Glæd dig til et spændende job med stort ansvar og kompleksitet, hvor du som nøglemedarbejder er med til at forme et vigtigt teknisk fokusområde. Du indgår i en faglig tung afdeling, hvor du sammen med 12 højt specialiserede kollegaer kan se frem til at komme tæt på beslutningerne og være med til at forme fremtidens eltekniske løsninger.

Erfaren stærkstrømsingeniør med erfaring fra elforsyningsbranchen

Du har en uddannelse på kandidatniveau inden for stærkstrøm, evt. suppleret med en ph.d. Derudover har du ideelt 8-10 års erfaring fra lignende job med fokus på analyse og systemvurderinger. Du mestrer analyseværktøjer som Power Factory og PSCAD på højt niveau og har et særligt godt indblik i de metoder og antagelser, der ligger til grund for analyseværktøjerne. Samtidig har du erfaring med planlægning, design og drift af et moderne elsystem, ligesom du har viden om, hvordan anlæggene beskyttes.
På det personlige plan er du proaktiv, har gennemslagskraft og kommunikerer dygtigt svært tekniske emner. På grund af det brede interne og eksterne samarbejde er det vigtigt, at du har en god situationsfornemmelse og er vant til at indgå i forhandlingssituationer - ligesom det er et krav, at du behersker både dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket, så vi har den senest 2. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler 7. og 11. juni (1. samtale) og 24. juni (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Flytkjær på telefon 30 67 46 88. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Remember to mention that you found this position via Careerland

Company overview