Energinet

Multiple industries

1,302 followers

Netanalytiker til transiente, harmoniske og steady state beregninger at Energinet

Posted 2 weeks ago

Vær med til at udvikle Danmarks fremtidige eltransmissionsnet, der som led i den grønne omstilling står over for milliardinvesteringer de kommende mange år. Som netanalytiker i afdelingen Portefølje og Design får du rig mulighed for at anvende din solide viden inden for højspænding og stærkstrøm, samtidig med at du får direkte indflydelse på det danske elsystem i både analyse- og projektfasen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Bliv specialist i transiente og harmoniske beregninger

Du indgår i afdelingens analyse-team, der i dag består af tre specialister, som har ansvaret for isolationskoordinationsstudier og spændingskvalitetsanalyser, fx i relation til tilslutning af store vindmølle-parker eller andre store anlægsprojekter. Teamet har samtidig ansvaret for at udvikle transiente, harmoniske og stationære modeller for Energinets anlægskomponenter samt gennemføre ad hoc net-analyser for vores driftsafdeling og vores anlægsprojekter.

For at lykkes i jobbet, er det derfor vigtigt, at du har en stærk anlægs- og systemmæssig forståelse og formår at omsætte denne viden til konkrete løsninger.
Du kan se frem til et udfordrende specialistjob, hvor du arbejder på et meget højt fagligt niveau og får en international kontaktflade. Samtidig bliver du del af et stærkt fagmiljø, hvor du får mulighed for at fordybe dig i avancerede modeller for hele det danske transmissionsnet.

Speciale i stærkstrøm og en god tilgang til samarbejde

Du har en kandidatuddannelse eller en ph.d. med speciale i elektriske stærkstrømsystemer. Samtidig har du erfaring med projektarbejde, ligesom det er en fordel, hvis du har erfaring med PSCAD og PowerFactory. Da du navigerer i et internationalt miljø, behersker du engelsk på forhandlingsniveau.

På det personlige plan har du en analytisk og systematisk tilgang til dine opgaver. Du er selvstændig og tilpasser dig hurtigt nye og varierende aktiviteter, ligesom du formår at bevæge dig ud over eksisterende rammer. Samtidig er det vigtigt, at du er pligtopfyldende og grundig - og gennem samarbejde formår at inddrage andre i din opgaveløsning. Endelig er du stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation, så svært tilgængeligt teknisk stof bliver forståelig for ikke teknisk kyndige.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket, så vi har den senest 2. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler 11. juni 2019. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Højbjerg Nielsen på 61 24 43 44. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S planlægger, bygger og vedligeholder Danmarks elnet, så det er driftsikkert her og nu og samtidig står klar til at imødekomme morgendagens behov. Når vi planlægger fremtidens elnet, vægter vi mange forskellige samfundshensyn, herunder forsyningssikkerhed, økonomi og påvirkninger på miljø og mennesker. Vi er datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.
 

Remember to mention that you found this position via Careerland

Company overview