Energinet

Multiple industries

1,302 followers

Udviklingsorienteret projektleder med fokus på økonomi, strategi og ledelse at Energinet

Expires in 14 days

  fbyeys1h1d.png

Vær med til at bidrage til den grønne omstilling, når du med din proaktive natur og økonomiske indsigt er med til at udvikle og drive strategiske projekter og økonomiske indsatser i Energinets datterselskab – Energinet Elsystemansvar. Over det næste årti skal vi opnå 100% grøn energi i elsystemet, og du kan være med at sikre, at dette sker på en økonomisk effektiv måde - og dermed bidrage til at udvikle og drive Europas mest effektive, digitale og markedsbaserede elsystem. Som vores nye kollega i afdelingen Økonomi og Regulering, bliver du desuden en del af et fagligt stærkt miljø med mange udfordrende opgaver. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

STRATEGISK OG INNOVATIV PROJEKTLEDELSE I TÆT TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

I din rolle som projektleder får du ansvaret for en portefølje af økonomiske projekter, hvis formål er at sikre, at Elsystemansvar er så effektiv og værdiskabende som muligt. Du tager ejerskab for projekterne og skaber frem-drift, mens du med en klar forretningsforståelse sikrer et tillidsfuldt samarbejde med projektdeltagerne, lederne i forretningen og styregruppen. Vi arbejder i stigende grad efter agile metoder og i sprints, som styrker en større fleksibilitet og hurtigere løsningsleverancer.

Din interesse for organisationskultur og forandringsledelse gør dig til en naturlig frontløber for organisationens udvikling og læring med fokus på optimering af processer, systemer og forretningsgange, samtidig med at du bruger dine stærke relationelle kompetencer og formidlingsevner til at skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af Elsystemansvar og hele Energinet-koncernen. Med din økonomiske indsigt formår du at udarbejde komplekse økonomiske analyser og sikrer en effektiv planlægning og eksekvering af udviklingsprojekter. I tæt samarbejde med andre fagfolk foretager du økonomiske evalueringer gennem cost-benefit-, cost-effective- og cost-utilityanalyser og identificerer omkostninger og nytte i forbindelse med projekterne.

Glæd dig til at arbejde med komplekse og strategisk vigtige projekter i et stærkt fagmiljø med fokus på sparring og udvikling. Vores metoder og processer er under forandring, både internt og eksternt bl.a. i form af en ny indtægtsrammeregulering for Energinet-koncernen, hvilket du også får mulighed for at påvirke. Energinet er en fleksibel arbejdsplads med stort fokus på medarbejdernes trivsel og mulighed for indflydelse.

AMBITIØS OG RESULTATSKABENDE AKADEMIKER MED STORT DRIVE OG GODE SAMARBEJDSEVNER

Du har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi, strategi og ledelse. Du har en solid forståelse for samfundsøkonomi og regnskabsstyring, samtidig med at du formår at udarbejde økonomiske og regn-skabsmæssige analyser. Derudover har du stærke kommunikative kompetencer og forstår at begå dig i et politisk og strategisk miljø. Vi ser gerne, at du har erfaring med projektledelse fra et lignende job, men du kan også være nyuddannet, hvor du har tilegnet dig viden om de nyeste begreber og metoder inden for projektledelse.

Du har et personligt drive med stor gennemslagskraft og trives med at arbejde selvstændigt, men sætter samtidig videndeling og samarbejde højt. Dine stærke analytiske og relationelle kompetencer, giver dig gode forudsætninger for at arbejde på tværs af fagområder. I rollen som projektleder er du vedholdende og beslutsom, og du bruger din åbenhed og opsøgende tilgang til at kommunikere præcist, inddrage relevante interessenter og samarbejde bredt hele vejen igennem. Du formår at gennemskue komplicerede problemstillinger og omsætte ambitiøse forventninger til gode løsninger, som skaber værdi for Elsystemansvar og hele organisationen. Desuden arbejder du struktureret og lægger vægt på høj kvalitet.

ANSØGNING OG KONTAKT

Send din ansøgning med cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag via ”Ansøg Nu”, så vi har den senest 15. maj 2019. Vi forventer at holde samtaler 21. og 23. maj 2019. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marie Budtz Pedersen på telefon 21 78 55 71. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Kun sådan vil vi lykkes med effektiv udvikling af fremtidens grønne energiforsyning. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Company overview