Projektleder søges at Frivilligrådet

Sorry, this job has expired.

Vi søger nu en projektleder, som skal være ansvarlig for en ny opgave, Frivilligrådet har fået med at udarbejde anbefalinger for good governance i den frivillige sociale sektor.  Stillingen er placeret i Brovst, hvor sekretariatet flytter til den 1. september 2019.

Vi lægger vægt på, at du

 • Har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.   
 • Har politisk tæft og gerne kendskab til de politiske beslutningsprocesser enten gennem konkret erfaring fra et ministerium, styrelser, Christiansborg eller anden politisk organisation. 
 • Er systematisk, struktureret og velformuleret på skrift.
 • Som kollega er empatisk og tillidsvækkende og kan indgå i et fagligt samarbejde med de øvrige kollegaer i teamet. 
 • Trives i et omskifteligt miljø på en lille arbejdsplads og kan holde overblikket samtidig med, at der er mange forskellige bolde i luften. 
 • Er fagligt ambitiøs, har et højt drive og kan skabe resultater i samarbejde med andre.

Stillingen som projektleder for good governance (fuldmægtig)

Om jobbet:

 • Projektleder for formuleringen af anbefalinger for good governance i den frivillige sociale sektor. 
 • Forberedelse og opfølgning på møderne i komitéen for good governance. Herunder udarbejdelse af notater, beslutningsoplæg m.v.  
 • Afvikling af dialogmøder med de frivillige sociale organisationer. 
 • Det faglige anker i Frivilligrådets sekretariat, når det gælder good governance, og ansvarlig for at sikre at de anbefalinger, som formuleres af komitéen, efterfølgende kan realiseres og implementeres i den frivillige sociale sektor. 
 • Du vil sideløbende og efter behov indgå i den øvrige del af sekretariatsbetjeningen af frivilligområdet, bl.a. gennem udvikling af politiske initiativer og indsatsområder. 

Om dig: 

 • Erfaring med eller særlig interesse for good governance og meget gerne fra den frivillige sociale sektor eller øvrige sektorer af relevans. 
 • Har erfaring med sekretariats- eller udvalgsbetjening, da du forventes at kunne betjene en komité fra start.  
 • God til at tænke analytisk og skabe fremdrift, grundig og god til at få ting afsluttet. 

Om os

Frivilligrådet er nedsat under Børne- og Socialministeriet og rådgiver ministeren, Folketing og øvrige politiske aktører, om hvordan vi sikrer bedre vilkår for den frivillige sociale sektor. 

Sekretariaterne for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd blev lagt sammen i november 2016. Vi er siden organiseret som én fælles arbejdsplads, men med adskilte sekretariatsfunktioner for begge råd. Vi er i alt 14 medarbejdere, der er organiseret i hhv. et handicap og et frivillighedsteam, et kommunikations- samt et mindre administrativt team under ledelse af en sekretariatschef. Vi kan bedst beskrives som et ambitiøst hold, der er drevet af at sætte et aftryk på den politiske dagsorden. Vi er på samme tid en uformel arbejdsplads, der lægger vægt på, at vi sammen får skabt et godt arbejdsmiljø med fokus på en god omgangstone, faglig sparring og kvalitet i opgaveløsningen. 

Som en del af regeringens plan for Bedre Balance II flytter Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd til Brovst, hvor vi er endelig etableret pr. 1. september 2019. Ansættelsesstedet er i Brovst, og indtil 1. september skal du forvente to ugentlige arbejdsdage i København.

Sådan bliver du en del af holdet

Send din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) senest kl. 9 den 8. april 2019 via "Ansøg Nu"-knappen. I emnefeltet må du gerne anføre, om du søger stillingen som projektleder.  

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 15 og 2. samtaler i uge 17. Samtalerne foregår i Aalborg. Mellem 1. og 2. samtale vil du blive bedt om at løse en faglig case. 

Der er tale om en stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest 1. juni 2019. 

Ansættelsesområdet er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. 

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Ulrik Kampmann tlf. 20 71 80 30. 

Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.