Pædagog til særlige opgaver på både forvaltnings- og institutionsniveau i Område Indre by/Østerbro at Københavns Kommune

Expires in 14 days


Område indre by/Østerbro søger en pædagog pr. 1 maj 2019 til en særlig stilling, der sammen med områdeledelsen og den faglige supports øvrige medarbejdere arbejder på at skabe en tværfaglig helhedsorienteret faglig support til vores institutioner.
Supporten understøtter institutionernes arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for børns trivsel, læring og udvikling. Vi tror på, at vi i konstruktivt samarbejde skaber stærke arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på at lykkedes med kerneopgaven – at danne og uddanne Københavns børn og unge.
Der er tale om en stilling med delt opgaveløsning, hvor du i halvdelen af tiden er ude i børnemiljøet i områdets 0-6 årsinstitutioner. Her skal du i praksis gå foran, have fokus på faglig udvikling og mod på at arbejde med kulturforandringer. Du skal afklare udfordringer og derefter i en periode konkret bidrage til opbygning af nye, gode rutiner/understøtte forandringsprocesser, sådan at den gode udvikling kan fortsætte, når du forlader institutionen. Du skal med afsæt i Københavns Kommunes pejlemærker for pædagogisk kvalitet indgå i institutionens daglige praksis og løfte de almenpædagogiske opgaver på lige fod med de andre pædagoger i institutionen. Den konkrete opgave defineres ud fra en handleplan i samarbejde med ledelsen.
Den anden halvdel af din tid vil du varetage klassiske pædagogisk konsulent opgaver, såsom varetagelse af det kommunale tilsyn i institutioner i områdets klynger og netværk, yde ledelsesparring og formidle og implementere politiske, administrative og ledelsesmæssige beslutninger.
Vi søger en robust pædagog med en pædagogisk overbygning, som med et højt fagligt engagement og energi skal understøtte udvikling af pædagogisk praksis i strukturelt og fagligt udfordrede institutioner.

Vi tilbyder

Et område med institutioner med forventningsfulde ledere og medarbejdere, der værdsætter samarbejde og høj faglighed.
Et tværfagligt kollegafællesskab, hvor du både bliver en del af den monofaglige gruppe, men også en del af et eller flere tværfaglige team. Vi er en travl arbejdsplads, hvor vi vægter fagligt engagement og et godt socialt miljø. Arbejdsdagen er varieret med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse.
Opgavesammensætningen er ny og kompleks, der vil derfor være behov og mulighed for at sætte sit eget præg på opgaveløsningen.

Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog med relevant efter- og/eller videreuddannelse
  • evner og har lyst til at arbejde selvstændigt såvel som i team
  • tænker inkluderende og tværfaglig – også i praksis
  • har kompetencer, kvalifikationer og erfaring med udvikling og forandringsprocesser
  • har gode kommunikative og skriftlige kompetencer og kan navigere i krydspres
  • har generel viden om børns udvikling og læring samt erfaring med at omsætte denne viden til god pædagogisk praksis
  • viden om og erfaring med at arbejde med refleksion og metodisk systematik indenfor 0-6 års området evt. KIDS
  • evt. har specialpædagogisk erfaring og viden.

Om os

Den tværfaglige support funktion består udover pædagogiske konsulenter, af tale-høre-lærere af psykologer, støtte og kompetencepædagoger, sundhedsplejersker, en konsulentgruppe samt ledelse og administration, og sammen yder vi support til områdets institutioner og skoler.
Vores vision er, at børn skal blive så dygtige, som de kan og trives undervejs. Dette kan lykkes ved, at vi indgår i en fælles indsats i forhold til at støtte op omkring børn og unges udvikling, læring og trivsel i institutioner og på skoler i område Indre By/Østerbro.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.
I henhold til den gældende overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) med tillæg for konsulentopgaver.
I din ansøgning vil vi gerne have, at du kommer ind på, hvad der motiverer dig i forhold til stillingen og opgaverne, samt hvilke kompetencer og erfaringer du har, som gør, at du kan gå ind og løfte opgaverne. Ansøgning bedes vedhæftet bilagt i form af CV og kopi af relevant dokumentation.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamlederne David Nielsen på 479 4085 eller Heidi Lerche Fejsø på 6040 5626.
Du kan læse mere om Københavns Kommune på vores hjemmeside www.kk.dk.
Ansøgning vedlægges dokumentation for relevant uddannelse, CV og relevante udtalelser fra tidligere job.
Vi glæder os til at læse din ansøgning.
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 1. april 2019
Samtaler afholdes i uge 15 i Kristianiagade, København Ø
Apply now

Remember to mention that you found this position via Careerland