Sygeplejerske søges til intensiv specialuddannelse på almen intensiv, Bispebjerg Hospital at Region Hovedstaden

Expires in 13 days


Bliver du motiveret af at yde god sygepleje tæt på patienten? Og vil du samtidig have mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt ved at tage specialuddannelsen i intensiv sygepleje?
Vores arbejde udgår fra visionen”Patienten i centrum– fokus på fagligheden” i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor alles kompetencer, kreativitet og fleksibilitet er i spil. Derfor er det vigtigt for os, at vi til stadighed arbejder med gode patientforløb og høj patientoplevet kvalitet.
Vi er en stor tværfaglig personalegruppe på 110 dygtigemedarbejdere, som består af sygeplejersker, læger, sekretærer, fysio- & ergoterapi, social- og sundhedsassistenter, portører og rengøringspersonale. Intensivt Afsnitledes af et dynamisk og synligt ledelsesteam. Vi arbejder med en flad ledelsesstruktur og uddelegerer mange spændende opgavertil medarbejderne.
Vi tilbyder et to årigt uddannelsesforløb, som indeholder:
 • En struktureret 12 ugers oplæringsperiode i egen afdeling med tilknyttet mentor
 • Et teoretisk forløb som afsluttes med en skriftlig prøve
 • En klinisk periode med praktikophold på anden intensiv afdeling
 • En afsluttende skriftlig opgave

Den kliniske del af specialuddannelsen er berammet til 37 timer pr. uge med weekendvagter hver anden uge samt ca. 8 vagter på en 4 ugers plan.

Om dig:

 • Du har en professionsbachelor
 • Du har minimum 2 års relevant hospitalserfaring
 • Du er motiveret og har lyst, mod og personlige ressourcer til et krævende uddannelses- og ansættelsesforløb
 • Du evner at modtage vejledning konstruktivt samt har en høj grad af ansvarlighed og selvindsigt
 • Du er handlekraftig og en imødekommende adfærd
 • Du er indstillet på at forene basal sygepleje og højteknologi i et fagligt udfordrende miljø

Afdelingen er kendetegnet ved:

 • Kollegial sparring i form af fem faglige minutter ved hver vagtstart samt to ugentlige monofaglige konferencer
 • Et trygt tværfagligt miljø med faste serviceassistenter, social - og sundhedsassistenter, portører, sekretærer, fysioterapeuter og ergoterapeuter som skaber høj patientoplevede kvalitet
 • Et tæt lægefagligt samarbejde i form af to ugentlige tværfaglige konferencer samt deltagelse i afdelingens faglige arbejdsgrupper.
 • Høj personaletrivsel med stærk faglig stolthed og et godt kollegialt fællesskab
 • Et kompetencekoncept, hvor du kan udvikle dig inden for pædagogik, faglighed og drift
 • En afdeling, hvor forskningsprojekter er en del af hverdagen

Finder du ovenstående stilling attraktiv og har du lyst til at se afsnittet eller høre mere om uddannelsesstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Ingrid Greve, tlf.nr.: 51 42 36 15
Tiltrædelse: 1. januar 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: fredag den 23. november 2018 kl. 09:00
Vi holder ansættelsessamtaler mandag 26. november 2018

Jobtype

Sygeplejerske

Arbejdssted

Bispebjerg Hospital

Arbejdstid

37

Jobnummer

215054

Ansøgningsfrist

23-11-2018
Om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.
På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed og bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø med behandling og forskning i international topklasse.
Hospitalet er en grøn oase midt i København, og frem mod 2025 bygger vi et helt nyt, unikt hospital, som du kan være med til at forme.
Vil du være med til at gøre en forskel?

Fakta

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler
 • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og 400.000 ambulante besøg om året
 • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder højtspecialiseret behandling, forskning og uddannelse
 • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
 • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.
Apply now

Remember to mention that you found this position via Careerland