Som bachelorstuderende i det danske uddannelsessystem skal du, for at være sikker på en uddannelsesplads på den overbyggende kandidatuddannelse, gå direkte videre. Efter minimum tre års uddannelse har du altså ingen mulighed for at tage et år med arbejde, rejser eller anden form for erfaringsdannende ophold, inden du fortsætter din uddannelse i yderligere to år (i hvert fald ikke hvis du vil være sikker på en plads som kandidatstuderende på uddannelsen, du allerede er i gang med).

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil ændre dette. Det kom frem, da han i september måned fremlagde sit universitetsudspil, der bygger på, at retskravet skal forlænges, således at bacheloruddannede har mulighed for at arbejde i op til tre år, inden de fortsatte deres uddannelse som kandidatstuderende. Udspillet er efterfølgende blevet rost markant - men kan bachelorer overhovedet konkurrere med kandidater?

Hos Careerland har vi undersøgt sagen og spurgt vores brugere, om en uddannelsespause på op til tre år, rent faktisk vil gavne. Undersøgelsen er baseret på svar fra over 100 danske virksomheder og mere end 250 danske unge med en universitetsbaggrund.

Kandidater bliver vægtet markant højere

Undersøgelsen viser, at mindre end en femtedel af de adspurgte virksomheder har ansat minimum én medarbejder, der udelukkende var bachelor, og altså ikke i besiddelse af en kandidatuddannelse. Samtidig svarer mindre end hver tiende virksomhed, at de anser bachelorer og kandidatuddannede som værende ligeværdige i en ansættelsessituation. 

Tendensen peger altså på, at virksomheder kigger mod de kandidatuddannede - eller i hvert fald væk fra bachelorerne.

Bachelorer mangler erfaring

Det er også faldet de studerende for øje, når det kommer til den generelle oplevelse af virksomhedernes ageren på jobmarkedet. Mere end syv ud af 10 bachelorer undlader nemlig helt at søge et fuldtidsjob efter at have færdiggjort deres bacheloruddannelse - halvdelen på grund af, at de alligevel ikke tror, at de kan konkurrere med de kandidatuddannede. 

Og lige præcis det kan der være noget om.

Mere end en tredjedel af de bachelorer, der faktisk har søgt et job på trods af en manglende kandidatuddannelse, har nemlig oplevet at få afslag grundet manglende uddannelseserfaring. 

Der skal ikke herske tvivl om, at erhvervserfaring er godt, og luftforandring mellem en bachelor- og kandidatuddannelse kan give inspiration og indsigt fra en tilværelse på arbejdsmarkedet, eller blot en tiltrængt studiepause. Men får Tommy Ahlers ret i hypotesen om, at virksomhederne er omstillingsparate og er klar til at rekruttere denne mere junior arbejdskraft? Det ser vi fra både Graduateland- og Careerland-regi frem til at opleve.